به گزارش افکارنیوز، تلفن‌های ثابت از هفته گذشته صاحب تعرفه‌ای جدید شده‌اند و اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها تاکید دارند اما در هر صورت مسوولان شرکت مخابرات با استناد به مصوبات شورای رقابت این گونه اعلام کرده‌اند که از این دوره در قبض‌های تلفن برای هر دقیقه مکالمه قیمت جدیدی اعمال خواهد شد.

در این گزارش مروری بر این تعرفه‌ها داریم تا درنهایت کاربران با توجه به تعرفه‌های مختلف، به تصمیم‌گیری درباره این که کدام شیوه برای آنها از نظر اقتصادی مناسب‌تر است بپردازند.

تعرفه‌های ثابت به موبایل

بر اساس اعلام شرکت مخابرات ایران از این پس تعرفه مکالمه تلفن ثابت با همراه بسته به این که تلفن همراه مقصد متعلق به کدام اپراتور باشد قیمت های متفاوتی را تجربه خواهد کرد.

البته در این زمینه بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، سقف مبلغی که مخابرات می تواند برای هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه اعمال کند ۶۲۵ ریال است اما درحال حاضر بنا بر اعلام مسوولان مخابرات به دلیل آن که شورای رقابت مرجع قیمت گذاری در حوزه تلفن ثابت محسوب می‌شود، تعرفه های متفاوتی برای این بخش در نظر گرفته شده است.


تعرفه مکالمات ثابت به همراه اول(شهری و بین شهری)

نوع ترافیک واحد تعرفه هر پالس(ریال) تعرفه پالس دردقیقه تعرفه هر دقیقه مکالمه(ریال)
مکالمات ثابت به همراه اول شهری ریال / پالس ۶۷ ۱۰ ۶۷۰
مکالمات ثابت به همراه اول بین شهری ریال / پالس ۴ / ۳۹ ۱۷ ۶۷۰


تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه ایرانسل

نوع ترافیک واحد تعرفه هر پالس(ریال) تعرفه پالس در دقیقه تعرفه هر دقیقه مکالمه(ریال)
مکالمات ثابت به ایرانسل ریال / دقیقه ۷۵۰ - ۷۵۰


تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه رایتل

مصوبه نوع مکالمه تعرفه یک دقیقه مکالمه(ریال)
مصوبه۱۴۲کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تلفن ثابت به همراه رایتل ۶۲۵


تعرفه های همراه اول

اما در ارتباط با اپراتور اول ارتباطی با وجود این که مسوولان شرکت مخابرات بر این نکته تاکید دارند که بنا به مصوبه سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه‌های موبایلی فعلا متوقف شده، همچنان برروی سایت این شرکت تعرفه‌های موبایلی به شکل افزایش یافته قرار گرفته و این گونه اعلام شده است که مکالمات همراه دائمی به همراه(شهری و بین شهری)، تلفن ثابت، ۵۹۹ ریال، مکالمات همراه دائمی به ایرانسل هر دقیقه ۶۲۵ ریال و مکالمات همراه اعتباری به ایرانسل دقیقه‌ای ۹۳۷ ریال محاسبه خواهد شد و هر دقیقه مکالمه با رایتل نیز ۶۲۵ ریال قیمت خواهد داشت.

البته مسوولان مخابرات بر این نکته تاکید دارند که این تعرفه ها اجرایی نشده اند اما تا زمان انتشار این گزارش آنچه بر روی سایت این شرکت قابل استناد بود همین رقم های افزایش یافته بوده است که به گفته سخنگوی شرکت مخابرات در اسرع وقت تغییر کرده و ارقام قبلی بر روی این سایت قرار خواهد گرفت.

تعرفه های ایرانسل

اپراتور دوم ارتباطی نیز در حال حاضر در سیم کارت های اعتباری خود برای هر دقیقه مکالمه با خطوط ایرانسل تعرفه ۴۹۹ ریال و برای هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت و سیم کارت سایر اپراتورها تعرفه ۶۲۵ ریالی در نظر گرفته است.

کاربران سیم کارت های اعتباری ایرانسل نیز برای هر دقیقه تماس ایرانسلی ۶۲۰ و برای هر دقیقه تماس با تلفن های ثابت و خطوط سایر اپراتورها تعرفه۸۵۲ ریالی می پردازند.

تعرفه های رایتل

اپراتور سوم نیزبرای هر دقیقه تماس صوتی درون شبکه ای کاربران دائمی خود تعرفه ۵۵۵ ریالی و برای مکالمه با سیم کارت های سایر اپراتورها و خطوط ثابت تعرفه ۶۲۵ ریالی در نظر گرفته است.

کاربران سیم کارت های اعتباری رایتل نیز برای هر دقیقه مکالمه درون شبکه ای ۶۹۵ ریال و برای هر دقیقه مکالمه با خطوط سایر اپراتورها و یا تلفن ثابت ۸۷۵ ریال پرداخت می کنند.