به گزارش افکارنیوز، بیژن نامدار زنگنه با صدور احکامی، علی ماجدی را به عنوان معاون امور بین‌الملل و بازرگانی و منصور معظمی را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری خود منصوب کرد.

در حکم وزیر نفت خطاب به علی ماجدی آمده است: «با توجه به تجارب و توانمندی‌های جنابعالی، بدینوسیله به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر منصوب می شوید، از خداوند متعال توفیقات جنابعالی را مسئلت دارد.»

همچنین وزیر نفت در حکم منصور معظمی، ضمن تشکر از وی در دوران تصدی مسئولیت سرپرستی امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت آورده است: «با توجه به تجارب، شایستگی‌ها و سوابق خدمات جنابعالی در صنعت نفت، بدین‌وسیله به عنوان معاون امور برنامه‌ریزی و منابع هیدروکربوری وزارتخانه منصوب می‌شوید.»

بیژن زنگنه همچنین در حکم دیگری ضمن تشکر از خدمات و زحمات محسن خجسته مهر در مدت عهده داری مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، وی را به عنوان مشاور وزیر و بنا به پیشنهاد جناب معظمی به عنوان قائم مقام معاونت برنامه ریزی منصوب کرد.