به گزارش افکارنیوز، تا مدت ها استفاده از نفت تنها به موارد حاشیه ای خلاصه میشد.
حدود ۶۰۰۰ سال قبل در منطقه خاورمیانه از نفت برای ضد آب کردن قایق ها استفاده می‌شد.
چینی‌ها از نفت تصفیه شده برای سوخت چراغ ها، حدود ۱۰۰۰ سال پیش استفاده می‌کردند.

اما صنایع مرتبط با نفت از سال ۱۸۶۰ به طور جدی شروع به کار کردند.
در اولین استفاده‌ها کشف شده برای نفت، از نفت چراغ به عنوان سوخت جایگزین برای روغن نهنگ مورد استفاده در چراغ‌های استفاده شده در زمان قدیم که منبع اصلی نورمصنوعی بودند، استفاده شد که این سوخت به دلیل استخراج بیش‌از حد به سوختی کمیاب و پرهزینه تبدیل شده‌بود.

قیمت نفت در ابتدا ناپایدار بود و این امر تا زمان استانداردسازی تولید، افزایش نوآوری های این زمینه و ثابت نگه داشتن خروجی ادامه داشت وبعد از وقوع این عوامل قیمت‌ها تقریبا حالت متعادل و ثابت پیدا کردند.

قیمت ها بر اثر حوادثتغییر نشان می‌دهند، برای مثال بر اثر رکود اقتصادی و جهانی شدن دچار تغییرات شده‌اند.

ترکیبی از افزایش راندمان سوخت و جایگزینی گاز طبیعی برای حمل ونقل، می تواند به این معنی باشد که بعد از یک قرن درخواست رو به رشد سوخت، دوباره تقاضا برای سوخت افزایش داشته و اوج تقاضا مشاهده خواهد شد.

بر اساس نمودار، مشاهده می‌شود که قیمت نفت در طول این دوره ۱۵۰ ساله با نوسانات و تغییراتی مواجه بوده‌است، اما از سال ۲۰۰۰ قیمت‌ها همواره با رشد همراه بوده‌ و روند صعودی به خود گرفته‌اند.

نمودار تولید با نوسانات کم‌تری نسبت به قیمت‌ها همراه است و در اکثر مواقع با روند افزایشی مواجه بوده‌است و این وضعیت در سال‌های اخیر نیز ادامه دارد.