به گزارش افکارنیوز، تاکنون دو هزار و ۷۴ باب جایگاه تک منظوره و دومنظوره سی. ان. جی در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است که بر اساس گزارش مدیریت طرح سی. ان. جی شرکت ملی پخش از این تعداد جایگاه به بهره برداری رسیده حدود هفت درصد، معادل ۱۴۵ باب جایگاه در سراسر کشور از مدار بهره برداری خارج شده است.

بر اساس این گزارش مواردی نظیر عدم پرداخت گاز بهای مصرفی از سوی جایگاه‌داران، عدم استفاده از روغن مرغوب از سوی بهره‌برداران و ضعف در سرویس و نگه‌داشت جایگاه از جمله غیر فعال شدن جایگاه‌های سی. ان. جی است.

البته عدم انعقاد قرارداد تعمیر و نگهداشت از سوی جایگاه‌داران با تامین کنندگان تجهیزات در دوران پس از گارانتی یکی دیگر از مهمترین دلایل تعطیلی جایگاه‌ سی. ان. جی است.

همچنین تعمیر و نگهداری جایگاه‌هایی که در زمان راه‌اندازی آزمایشی و در مراحل رفع نقص بسر می برند و تعمیر و نگهداشت جایگاه‌هایی که برابر نرم کارکرد در دست تعمیرات دوره‌ای و اورهال قرار دارند از دیگر موارد تعطیلی جایگاه های سی. ان. جی محسوب می‌شوند که البته این تعداد سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده و از یک نرم استاندارد برخوردار است.

هم اکنون با وجود حدود دوهزار جایگاه سی.ان.جی روزانه بیش از ۱۹ میلیون متر مکعب گاز در صنعت حمل و نقل کشور توزیع میشود که این رقم معادل روزانه ۱۹ میلیون لیتر بنزین است.