به گزارشافکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

مدل تبلت

حافظه داخلی(گیگابایت)

صفحه نمایش(اینچ)

قیمت(تومان)

Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۱۶GB

۱۶

۱۰.۱

۱,۹۶۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۳۲GB

۳۲

۱۰.۱

۲,۰۰۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۶۴GB

۶۴

۱۰.۱

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۸ N۵۱۰۰

۱۶

۸.۰

۱,۶۱۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۸ N۵۱۱۰

۱۶

۸

۱,۳۶۵, ۰۰۰

Galaxy Tab ۳ P۵۲۰۰

۱۶

۱۰.۱

۱,۶۱۰, ۰۰۰

Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۰

۸

۷

۷۹۹,۰۰۰

Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱۰ ۳G

۱۶

۸.۰

۱,۳۸۸, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰

۸

۷.۰

۱,۱۶۸, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰

۱۶

۷.۰

۱,۲۶۹, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰

۳۲

۷.۰

۱,۲۶۰, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۱۰

۸

۷.۰

۷۰۰,۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۵۱۰۰

۱۶

۱۰.۱

۱,۲۵۰, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۵۱۰۰

۳۲

۱۰.۱

۱,۴۵۰, ۰۰۰

ATIV Smart PC ۵۰۰T

۶۴

۱۱.۶

۲,۹۹۰, ۰۰۰

Tablet PC Slate XE۷۰۰T۱A - A۰۱US

۶۴

۱۱.۶

۴,۲۰۰, ۰۰۰

Galaxy Tab P۶۸۰۰

۱۶

۷.۷

۱,۳۷۰, ۰۰۰

Galaxy Tab P۶۸۰۰

۳۲

۷.۷

۱,۴۹۵, ۰۰۰

Galaxy Tab P۷۵۰۰

۱۶

۱۰.۱

۱,۰۵۰, ۰۰۰

Galaxy Tab P۷۵۰۰

۳۲

۱۰.۱

۱,۲۵۰, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi

۱۶

۹.۷

۱,۸۵۰, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi

۳۲

۹.۷

۲,۰۸۵, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi

۶۴

۹.۷

۲,۳۳۰, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi

۱۲۸

۹.۷

۲,۶۳۵, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G

۱۶

۹.۷

۲,۱۳۰, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G

۳۲

۹.۷

۲,۳۹۹, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G

۶۴

۹.۷

۲,۷۳۰, ۰۰۰

iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G

۱۲۸

۹.۷

۳,۱۰۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi

۱۶

۷.۹

۱,۱۶۵, ۰۰۰

iPad mini WiFi

۳۲

۷.۹

۱,۵۰۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi

۶۴

۷.۹

۱,۷۵۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi + ۴G

۱۶

۷.۹

۱,۶۵۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi + ۴G

۳۲

۷.۹

۱,۹۹۵, ۰۰۰

iPad mini WiFi + ۴G

۶۴

۷.۹

۲,۱۹۵, ۰۰۰

iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi

۱۶

۹.۷

۲,۲۰۰, ۰۰۰

iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi

۳۲

۹.۷

۲,۴۵۰, ۰۰۰

iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi

۶۴

۹.۷

۲,۶۳۰, ۰۰۰

iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G

۶۴

۹.۷

۳,۱۷۰, ۰۰۰

iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G

۳۲

۹.۷

۲,۷۰۰, ۰۰۰

iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G

۱۶

۹.۷

۲,۲۲۰, ۰۰۰

Memo Pad HD۷

۱۶

۷.۰

۶۴۰,۰۰۰

Fonepad ME۳۷۱

۸

۷.۰

۸۵۹,۰۰۰

Fonepad ME۳۷۱

۱۶

۷.۰

۸۸۰,۰۰۰

Fonepad ME۳۷۱

۳۲

۷.۰

۸۶۵,۰۰۰

Google Nexus ۷

۸

۷

۸۸۰,۰۰۰

Google Nexus ۷

۱۶

۷

۹۵۰,۰۰۰

Google Nexus ۷

۳۲

۷

۹۹۵,۰۰۰

Google Nexus ۷ ۳G

۳۲

۷

۱,۱۴۹, ۰۰۰

Memo Pad ME۱۷۲V

۸

۷.۰

۵۲۸,۰۰۰

Memo Pad ME۱۷۲V

۱۶

۷.۰

۵۷۵,۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰T

۳۲

۱۰.۱

۱,۵۰۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰T + Dock

۳۲

۱۰.۱

۲,۱۰۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG

۳۲

۱۰.۱

۱,۷۳۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG + Dock

۳۲

۱۰.۱

۱,۹۵۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۱۰۱ + Dock

۳۲

۱۰.۱

۱,۴۵۰, ۰۰۰

Eee Pad Slider

۳۲

۱۰.۱

۱,۲۷۰, ۰۰۰

PadFone ۲

۳۲

۱۰.۱

۲,۳۳۰, ۰۰۰

PadFone Infinity

۳۲

۱۰.۱

۳,۲۰۰, ۰۰۰

Transformer Pad Infinity TF۷۰۰T

۶۴

۱۰.۱

۲,۷۵۰, ۰۰۰

Transformer Book TX۳۰۰

۱۲۸

۱۳.۳

۵,۰۰۰, ۰۰۰

Memo Pad FHD۱۰ Wi - Fi + ۳G

۱۶

۱۰.۱

۱,۶۲۰, ۰۰۰

Memo Pad Smart ۱۰

۱۶

۱۰.۱

۱,۲۸۰, ۰۰۰

Eee Slate B۱۲۱

۶۴

۱۲.۱

۳,۵۵۰, ۰۰۰

VivoTab Smart ME۴۰۰C

۶۴

۱۰.۱

۱,۵۷۰, ۰۰۰

VivoTab Smart ME۴۰۰CL

۶۴

۱۰.۱

۱,۸۹۹, ۰۰۰

VivoTab RT TF۶۰۰T

۳۲

۱۰.۱

۲,۴۶۰, ۰۰۰