به گزارشافکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

خودرو

مدل

قیمت

لندکروز

VXR ۲۰۱۳

۴۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

کمری

SE ۲۰۱۳

۱۷۷,۰۰۰, ۰۰۰

مرسدس بنز

۲۰۱۴ - S ۵۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰, ۰۰۰

مرسدس بنز

کوپهE۳۵۰

۵۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

سانتافه

۲۰۱۲فول

۱۶۴,۰۰۰, ۰۰۰

پرادو

VX۴

۳۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

بی ام و

Z۴ ۳۵I

۳۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

بی ام و

X۶موتور ۵.۰

۷۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

مینی ماینر

فول

۴۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

آزرا

گرنجور - فول بارادار

۱۹۹,۰۰۰, ۰۰۰

سنتنیال

۲۰۱۳-۴نفره

۳۸۰,۰۰۰, ۰۰۰