به گزارش افکارنیوز، علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در رابطه با محصولات ارگانیک گفت: تولید محصولان ارگانیک یکی از ضروریات امروزصنعت کشاورزی کشور به حساب می آید. کاری که سال ها پیش دنیا به سمت آن حرکت کرده و با علم به اینکه موجب کاهش بیماری ها می شود از آن استقبال کرده اند.

وی در ادامه بیان کرد: درسال های اخیر در کشور ما نیز بحثمحصولات ارگانیک مطرح بوده و وزرای وقت جهاد کشاورزی نیز در این باره قول هایی داده است اما متاسفانه به طور جدی دنبال نشده است و همین امر باعثشده افراد محدودی در زمینه محصولات ارگانیک فعالیت کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه راهکارهایی را ارائه کرد و گفت: تنظیم برنامه های مشخص، سبدهای حمایتی، تغییر قیمت در محصولات ارگانیک، تعیین مکان مشخص برای محصولات ارگانیگ در فروشگاه ها اطلاع رسانی، تبلیغ و فرهنگ سازی در بین مردم راهکارهایی برای افزایش تولید و مصرف محصولات ارگانیک است.

علي ايرانپور در پايان بيان داشت: کميسيون کشاورزي نيز در راستاي تحقق اين هدف و رسيدن به محصولات سالم نيز جلسات متعددي را برگزار کرده که اميدواريم نتيجه بخش باشد.