به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

نام قیمت(تومان)
Marshal ME - ۷۰۲ ۲۵۹,۰۰۰
COBY MID۷۰۳۵ ۲۹۰,۰۰۰
HYUNDAI TS۱ Wi - Fi ۴GB ۲۹۰,۰۰۰
Arnova ۷b G۳ - ۸GB ۲۹۹,۰۰۰
Point Of View Protab ۲۶ ۳۳۰,۰۰۰
jxd p۱۰۰۰s ۳۵۰,۰۰۰
Point Of View MobII ۷۰۱ ۴۰۰,۰۰۰
Ainol Novo ۷ Mars Wi - Fi ۸GB ۴۲۵,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۷HD ۴۲۹,۰۰۰
Ainol Novo۷ Crystal - ۸GB ۴۳۵,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۷S ۴۵۹,۰۰۰
Ainol Novo۷ Crystal II QuadCore - ۸GB ۴۷۵,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۷.۰ Prime Plus ۴۸۶,۰۰۰
ViewSonic ViewPad ۷۰N Pro Wi - Fi ۱۶GB ۴۹۰,۰۰۰
Ainol Novo۷ Venus - ۱۶GB ۴۹۵,۰۰۰
Asus Memo Pad ME۱۷۲V - ۸GB ۵۲۰,۰۰۰
COBY KYROS MID ۷۰۶۰ Wi - Fi ۸GB ۵۳۰,۰۰۰
Asus Memo Pad ME۱۷۲V - ۱۶GB ۵۴۹,۰۰۰
jxd p۱۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۲۱۰۷A - ۱۶GB ۵۶۸,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۸ ۵۷۰,۰۰۰
HYUNDAI Lotus TS۳ Wi - Fi + ۳G ۴GB ۵۷۵,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۷HDS ۵۷۹,۰۰۰
Axtrom Axpad ۷E۰۱ ۵۸۵,۰۰۰
Axtrom Axpad ۸P۰۱ ۵۹۰,۰۰۰
Asus Memo Pad HD۷ ۱۶GB ۵۹۸,۰۰۰
Hyundai P۷۰۰ ۳G ۶۰۹,۰۰۰
Asus Memo Pad ME۱۷۳X HD - ۱۶GB ۶۲۵,۰۰۰
HP Slate ۷ ۲۸۰۰ Tablet - ۸GB ۶۳۰,۰۰۰
Hyundai T۷ - ۸GB ۶۳۹,۰۰۰
Innovel I۸۰۱B ۶۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۰ - ۸GB ۶۵۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۱۰۰۰ - T - ۴GB ۶۶۰,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۸ Plus ۶۶۵,۰۰۰
Huawei MediaPad ۷ Lite ۶۶۸,۰۰۰
Archos ۸۰ G۹ - ۸GB ۶۷۰,۰۰۰
X Vision XL۱۰ - ۳۰۰S ۶۸۰,۰۰۰
Ainol Novo ۸ Dream Wi - Fi ۱۶GB ۶۹۵,۰۰۰
HP Slate ۷ ۴۶۰۱ Tablet - ۱۶GB ۷۱۰,۰۰۰
COBY KYROS MID ۹۷۶۰ Wi - Fi ۸GB ۷۲۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۳۰۰۰ - ۱۶GB ۷۳۰,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۷.۰ Prime Duo ۷۳۰,۰۰۰
Ainol Novo۸ Discover Quad Core ۷۳۵,۰۰۰
Asus Fonepad ME۳۷۱MG New - ۸GB ۷۶۰,۰۰۰
Innovel i۷۱۰B ۷۶۹,۰۰۰
Axtrom Axpad ۸E۰۱ ۷۸۵,۰۰۰
Saphir A۷۵S ۷۹۵,۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۳۲GB ۷۹۹,۰۰۰
HYUNDAI Rock X - ۱۶GB ۷۹۹,۰۰۰
Huawei MediaPad ۷ Vogue ۷۹۹,۰۰۰
Dimo ۹۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۸.۰ Pro Duo ۸۲۴,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ - ۸GB ۸۳۰,۰۰۰
Ainol Novo ۱۰ Hero Wi - Fi ۱۶GB ۸۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۱ - ۸GB ۸۶۰,۰۰۰
Asus Fonepad ME۳۷۱ - ۳۲GB ۸۶۵,۰۰۰
ViewSonic VB۷۳۷ ۸۶۵,۰۰۰
Ainol Novo ۱۰ Hero II Wi - Fi ۱۶GB ۸۷۰,۰۰۰
Point Of View Onyx ۵۰۷ ۸۷۵,۰۰۰
HTC Jetstream ۸۷۵,۰۰۰
Innovel I۹۷۲S ۸۸۰,۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۸GB ۸۹۰,۰۰۰
X Vision XL۱۰ - ۷۰۰G ۹۵۰,۰۰۰
Point Of View Onyx ۵۲۷ ۳G ۹۶۰,۰۰۰
Ainol Novo Novo۹ Spark ۹۶۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ - ۱۶GB ۹۷۵,۰۰۰
Axtrom Axpad ۹E۰۱ ۹۸۵,۰۰۰
Archos ۱۰۱ G۹ - ۱۶GB ۹۹۰,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate Duo ۱,۰۱۸, ۰۰۰
ViewSonic VB۱۰۰a Pro ۱,۰۷۰, ۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ ۳G - ۳۲GB ۱,۰۷۵, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi - ۱۶GB ۱,۰۸۵, ۰۰۰
Prestigio MultiPad ۲ Ultra Duo ۸.۰ ۳G ۱,۱۱۴, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۱۰ - ۱۶GB ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ - ۱۶GB ۱,۱۸۰, ۰۰۰
Huawei MediaPad ۱۰ Link - ۱۶GB ۱,۱۸۹, ۰۰۰
Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate ۳G ۱,۲۳۹, ۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۱۶GB ۱,۲۶۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱۰ - ۱۶GB ۱,۲۷۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ - ۳۲GB ۱,۲۷۰, ۰۰۰
Asus Memo Pad Smart ۱۰ - ۱۶GB ۱,۲۸۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱ - ۸GB ۱,۲۸۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۸.۹-۱۶GB ۱,۲۹۵, ۰۰۰
Huawei MediaPad ۱۰ Link - ۸GB ۱,۳۲۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۸ N۵۱۰۰ - ۱۶GB ۱,۳۳۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۱۰.۱ P۵۲۰۰-۱۶GB ۱,۳۶۵, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi - ۳۲GB ۱,۳۸۹, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG - ۳۲GB ۱,۳۹۰, ۰۰۰
Fujitsu Stylistic M۵۳۲ ۱,۴۳۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۱۶GB ۱,۴۷۵, ۰۰۰
Asus VivoTab Smart ME۴۰۰C - ۶۴ GB ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ - ۱۶GB ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۱۶GB ۱,۵۷۹, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۶۴GB ۱,۵۹۰, ۰۰۰
Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۶GB ۱,۶۰۰, ۰۰۰
Amazon Kindle Fire HD ۸.۹ ۱۶GB ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Asus Memo Pad FHD۱۰ Wi - Fi + ۳G ۱۶GB ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۳۲GB ۱,۷۹۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۳۲GB ۱,۸۴۵, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۶GB ۱,۸۷۹, ۰۰۰
Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۶۴GB ۱,۸۹۵, ۰۰۰
Asus VivoTab Smart ME۴۰۰CL - ۶۴ GB ۱,۸۹۹, ۰۰۰
Sony Xperia Tablet Z - ۱۶GB ۱,۹۸۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi - ۶۴GB ۲,۰۴۰, ۰۰۰
Sony Xperia Tablet Z Wi - Fi - ۳۲GB ۲,۰۴۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۳۲GB ۲,۲۴۰, ۰۰۰
Asus PadFone ۲ - ۳۲GB ۲,۲۷۰, ۰۰۰
Samsung ATIV Smart PC ۵۰۰T ۲,۴۳۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۶۴GB ۲,۵۹۹, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۲۸GB ۲,۸۸۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۱۲۸GB ۲,۹۳۰, ۰۰۰
Asus PadFone Infinity - ۳۲GB ۲,۹۵۰, ۰۰۰