به گزارش افکارنیوز، شهرها و کشورهای بزرگ صنعتی، بهشت ثروتمندان است. از همین مناطق است که می‌توان به مقام‌های بزرگ اقتصادی دست پیدا کرد.

در حقیقت رونق مالی یکه جامعه بستری است برای به وجود آمدن افراد متمول. این اتفاق را به وضوح می‌توان در کشورهای مطرح دنیا از نظر اقتصادی مشاهده کرد.

آمریکا با بیش از ۵ میلیون و ۲۳۱ میلیون میلیونری که در خود جای داده، رتبه نخست را دارد. مقام دوم با تعدادی تقریباً نصف در اختیار ژاپن است و بعد از آن در رتبه سوم آلمان را می‌بینیم.

اما جالب آن است که در قسمت شهرهای رکورددار این توکیوی ژاپن است که بالاتر از نیویورک آمریکا قرار می‌‌گیرد.

البته در اینجا باید وسعت شهر و تراکم جمعیت را نیز در نظر گرفت.کشورهای رکورددار تعداد میلیونر


شهرهای رکورددار تعداد میلیونر