مدل قیمت تومان
HTC Desire U ۶۰۵,۰۰۰
Sony Xperia Go ۶۱۳,۰۰۰
LG Optimus L۷ P۷۰۵ ۶۲۰,۰۰۰
GLX G۴ NFC ۶۲۹,۰۰۰
HTC Desire X ۶۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ II P۷۱۳ ۶۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ ۶۳۰,۰۰۰
(Huawei Ascend G۶۰۰(U۸۹۵۰ ۶۴۹,۰۰۰
Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ ۶۶۰,۰۰۰
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini ۶۶۰,۰۰۰
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance - ۸GB ۶۷۰,۰۰۰
Sony Xperia M ۶۷۵,۰۰۰
LG Optimus L۷ II Dual P۷۱۵ ۶۸۲,۰۰۰
Sony Xperia L ۶۸۵,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸X ۶۹۹,۰۰۰
Samsung I۸۲۶۲ Galaxy Core ۷۰۴,۰۰۰
Nokia ۷۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
Huawei Ascend W۱ ۷۳۵,۰۰۰
HTC Amaze ۴G ۷۳۵,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۱۰ ۷۳۵,۰۰۰
HTC Desire SV ۷۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S II Plus I۹۱۰۵ - ۸GB ۷۸۰,۰۰۰
Sony Xperia P ۷۸۵,۰۰۰
Samsung Wave ۳ S۸۶۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual ۸۲۰,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۰ ۸۳۷,۰۰۰
Nokia Lumia ۸۲۰ ۸۴۵,۰۰۰
Sony Xperia T ۸۵۸,۰۰۰
Samsung I۹۰۸۲ Galaxy Grand ۸۶۰,۰۰۰
Sony Xperia S ۸۶۵,۰۰۰
Nokia Lumia ۸۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
Sony Xperia V ۸۸۵,۰۰۰
Sony Xperia SP ۸۹۹,۰۰۰
Sony Xperia Ion ۹۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Acro S ۹۱۱,۰۰۰
Sony Xperia TX ۹۳۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۲۰ ۹۴۵,۰۰۰
LG Optimus Vu P۸۹۵ ۹۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy R I۹۱۰۳ ۹۹۸,۰۰۰
Huawei U۹۲۰۰ Ascend P۱ ۹۹۹,۰۰۰
Sony Xperia SL ۱,۰۱۸, ۰۰۰
LG Optimus ۴X HD P۸۸۰ ۱,۰۳۵, ۰۰۰
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ Mini ۱,۰۶۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۰ ۱,۰۹۵, ۰۰۰
HTC Desire ۶۰۰ Dual Sim ۱,۱۱۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note N۷۰۰۰ - ۱۶GB ۱,۱۲۰, ۰۰۰
LG Nexus ۴ E۹۶۰ - ۸GB ۱,۱۲۰, ۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۱,۱۳۵, ۰۰۰
Samsung I۹۱۹۲ Galaxy S۴ Mini Dual Sim ۱,۱۴۵, ۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۰ ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Nokia N۸ ۱,۱۶۰, ۰۰۰
LG Nexus ۴ E۹۶۰ - ۱۶GB ۱,۱۶۰, ۰۰۰
Huawei Ascend P۶ ۱,۱۶۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy S III I۹۳۰۰ - ۱۶GB ۱,۱۶۵, ۰۰۰
Motorola RAZR XT۹۱۰ ۱,۱۷۵, ۰۰۰
Nokia N۹ - ۱۶GB ۱,۲۰۰, ۰۰۰
LG Optimus G E۹۷۵ ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Sony Xperia ZR ۱,۲۳۸, ۰۰۰
Samsung Galaxy Beam ۱,۲۹۹, ۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ - ۸GB ۱,۳۲۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ Zoom ۱,۳۴۵, ۰۰۰
HTC One mini ۱,۳۷۰, ۰۰۰
Huawei Ascend P۲ ۱,۳۸۵, ۰۰۰
Sony Xperia Z ۱,۳۹۹, ۰۰۰
Sony Xperia ZL ۱,۴۶۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ - ۱۶GB ۱,۴۷۰, ۰۰۰
HTC One X Plus ۳۲GB ۱,۴۹۰, ۰۰۰
HTC Butterfly ۱,۵۵۵, ۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۵ ۱,۵۹۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ I۹۵۰۰ - ۱۶GB ۱,۷۱۰, ۰۰۰
HTC One - ۳۲GB ۱,۷۳۰, ۰۰۰
Nokia Oro ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Samsung I۹۲۹۵ Galaxy S۴ Active ۱,۸۲۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵c - ۱۶GB ۱,۸۴۰, ۰۰۰
Sony Xperia Z Ultra ۱,۸۴۵, ۰۰۰
Sony Xperia Z۱ ۱,۹۵۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ - ۳۲GB ۲,۱۲۰, ۰۰۰
HTC One Dual Sim ۲,۱۳۰, ۰۰۰