به گزارش مهر، محمد بهزاد با بیان آنکه پیک بار شبکه برق کشور در روزهای اخیر به ۳۹ هزار و ۲۶ مگاوات رسیده است، افزود: این میزان در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۱۸ درصد افزایش نشان می دهد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: گرمای شدید و زودرس را در افزایش مصرف برق در روزهای گذشته موثر خواند و اظهار داشت: اگرچه با مدیریت مناسب شبکه برق، موج گرمای زودرس روزهای اخیر با موفقیت پشت سر گذاشته شد اما امید است مشترکان همچون سال گذشته با صرفه جویی و مدیریت مصرف، صنعت برق را در تامین برق مورد نیاز کشور کمک کنند.

وی وضعیت کنونی تولید و برق رسانی را در کشور مناسب خواند و تصریح کرد: هم اکنون مشکل خاصی در تامین برق مورد نیاز کشور وجود ندارد و با پایان یافتن عملیات تعمیر واحدها، ظرفیت نیروگاهی کشور برای تامین انرژی مورد نیاز کشور در تابستان آمادگی دارد.