به گزارش ایلنا بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران روز چهارشنبه ۲ تیرماه، با حدود یک دلار کاهش نسبت به روز پیش از آن، به ۷۳ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه رسید.
بر اساس آخرین آمار امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، به دنبال انتشار اداره اطلاعات انرژی امریکا مبنی بر افزایش ذخیره ‌سازی نفت خام این کشور، بهای جهاین نفت خام روز چهارشنبه گذشته ۲ درصد کاهش یافت.
میانگین وزنی هر بشکه نفت خام سبک ایران به مقصدهای مختلف، روز چهارشنبه(۲ تیر) به ۷۴ دلار و ۴ سنت رسید؛ همین رقم برای نفت خام سنگین ۷۳ دلار و ۴ سنت بود.
در این آمار آمده است: در روز مورد بررسی، هر بشکه نفت خام سبک ایران در بازار آسیا به ۷۶ دلار و ۱۴ سنت، در بازار شمال غربی اروپا ۷۱ دلار و ۷۶ سنت، در بازار مدیترانه ۷۰ دلار و ۸۴ سنت و در بازار آفریقای جنوبی ۷۲ دلار و ۴۴ رسید.
همچنین بهای هر بشکه نفت خام سنگین ایران روز چهارشنبه(۲ تیر) در بازار آسیا به ۷۴ دلار و ۲۴ سنت، ‌ در بازار شمال غربی اروپا ۷۰ دلار و ۷۰ سنت، در بازار مدیترانه ۶۹ دلار و ۱۹ سنت و در بازار آفریقای جنوبی ۷۱ دلار و ۳۹ سنت رسید.
بر پایه این گزارش، ‌ بهای نفت خام سبک شیرین پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه اوت با یک دلار و ۵۰ سنت کاهش، ‌ به قیمت هر بشکه ۷۶ دلار و ۳۵ سنت رسید.
بهای نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اوت نیز با یک دلار و ۷۷ سنت کاهش، ‌ به قیمت هر بشکه ۷۶ دلار و ۲۷ سنت، نثبیت شد.
طبق گزارش (EIA )، ذخیره سازی نفت خام ایالات متحده آمریکا به میزان ۲ میلیون بشکه طی هفته گذشته افزایش یافته است. موجودی بنزین این کشور ۸۰۰ هزار بشکه کاهش و ذخیره سازی فرآورده های میان تقطیر آن ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر شده، رسیده است.