به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح جدول زیر است:


نام قیمت(تومان)
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A ۹۰۰,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A ۹۰۵,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A ۹۸۰,۰۰۰
Acer Aspire E۱ ۹۹۵,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A ۹۹۹,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۵e - A ۹۹۹,۰۰۰
HP ۶۵۰ - A ۱,۰۲۰, ۰۰۰
HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX ۱,۰۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - C ۱,۰۷۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۴۹۰ - A ۱,۰۸۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - A ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A ۱,۱۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Acer TravelMate ۵۷۴۴ - A ۱,۱۷۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸ ۱,۲۴۸, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A ۱,۲۵۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۱ - A ۱,۲۹۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰ - A ۱,۳۴۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A ۱,۳۴۵, ۰۰۰
HP ۶۳۰ - A ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks ۱,۴۳۰, ۰۰۰
Dell Vostro ۲۵۲۱ - A ۱,۴۴۰, ۰۰۰
Asus X۵۰۱A ۱,۴۵۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX ۱,۴۹۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A ۱,۵۰۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۴۰۰CA ۱,۵۰۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook UH۵۵۲ - A ۱,۵۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۶۰ - A ۱,۵۰۰, ۰۰۰
ASUS X۴۵۰CC - A ۱,۵۴۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵VD ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱A ۱,۵۶۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۳۰s - J ۱,۵۷۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A ۱,۵۸۰, ۰۰۰
Asus K۵۶CM ۱,۶۰۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - B ۱,۶۲۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۲۰۰E ۱,۶۷۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE ۱,۶۸۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ ۱,۷۱۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A ۱,۷۵۰, ۰۰۰
HP Pavilion Sleekbook ۱۵ - b۰۰۲ee ۱,۷۶۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A ۱,۷۹۹, ۰۰۰
Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲ ۱,۸۰۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - A ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۴۲۱ - A ۱,۸۶۰, ۰۰۰
HP Pavilion DM۱-۴۱۰۰SE ۱,۸۷۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۳-۵۷۱ - ۳۲۳۵۴G۵۰Makk ۱,۹۶۰, ۰۰۰
ASUS VivoBook S۳۰۰CA - A ۲,۰۱۰, ۰۰۰
Asus N۴۳SM - A ۲,۰۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰ - A ۲,۰۳۰, ۰۰۰
Asus U۳۰SD ۲,۰۸۰, ۰۰۰
Asus K۵۵VD ۲,۰۸۰, ۰۰۰
Lenovo Ideapad S۴۰۰ - B ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱HFX ۲,۲۶۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱KFX ۲,۲۹۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se ۲,۳۵۵, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱۲FX ۲,۳۸۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۴-۲۰۰۲TX ۲,۴۲۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VD - A ۲,۴۳۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۳RCX ۲,۴۴۰, ۰۰۰
ASUS K۵۶CB - D ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - A ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳ ۲,۶۶۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۷۵۲۰ ۲,۷۶۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۵۵۰CM ۲,۸۲۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX ۲,۸۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۲GCXW ۲,۹۴۰, ۰۰۰
HP Pavilion DV۶-۷۰۳۰se ۲,۹۶۰, ۰۰۰
Dell XPS L۵۰۲ - A ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio F۲۳B۹E ۳,۴۰۰, ۰۰۰
Lenovo ThinkPad T۴۳۰ - A ۳,۶۵۰, ۰۰۰