به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

ایرانسل

نام

نوع سیم کارت

ساعات غیر پیک(ریال)

ساعات پیک(ریال)

داخل شبکه

دائمی

۴۹۹

خارج شبکه

دائمی

- - -

۶۲۵

داخل شبکه

اعتباری

- - -

۶۲۰

خارج شبکه

اعتباری

- - -

۸۵۲