به گزارش روابط عمومی بانک ملت، هیات داوران این نمایشگاه، جایزه تندیس سرو نقره ای را به عنوان کار فرما برتر به بانک ملت اهدا کرد.

این تندیس به جهت ایجاد فضای لازم برای طراحان و همچنین تبلیغات با فکر و هوشمند، که نمونه‌ای درعالم تبلیغات تجاری امروز است، به بانک ملت اهدا شد.

بر اساس این گزارش، در بخش تبلیغات تجاری هم آگهی کمپین کارتخوان بانک ملت اثر رضا عباسی، به عنوان یکی ازآثار برتر انتخاب شد.