به گزارش افکارنیوز، ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرح‌ترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمت‌های تبلت در بازار به شرح زیر است. این قیمت‌ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.

برند: ASUS

مدل قیمت(تومان)
Asus - Padfone - Infinity - ۳۲G - " ۱۰.۱ ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Asus - PadFone۲-۳۲ - ۲G - " ۱۰.۱ ۲,۱۰۰, ۰۰۰
ASUS - VivoTab - Smart - Me۴۰۰cl - ۶۴-۲ - " ۱۰.۱ ۱,۸۵۰, ۰۰۰
ASUS - Fonepad - ۳۲-۱G - " ۷ ۸۰۰,۰۰۰
ASUS - Fonepad - ۸-۱G - " ۷ ۷۵۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ ۶۰۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ۱۶-۱G - " ۷ ۵۶۰,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

مدل قیمت(تومان)
Lenovo - Ideapad - A۲۱۰۷A - CortexA۹-۱G - ۱۶ - " ۷ ۶۰۰,۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ ۶۸۰,۰۰۰

برند: SAMSUNG

مدل قیمت(تومان)
SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶ - ۲G - " ۸ ۱,۴۷۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۲۷۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۲-۱۰.۱ - P۵۱۰۰-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ ۱,۳۵۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۱۸۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۲ - P۳۱۰۰-۱۶ - ۱G - " ۷ ۱،۰۰۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۲ - P۳۱۰۰-۸ - ۱G - " ۷ ۹۵۰,۰۰۰

برند: APPLE IPAD

مدل قیمت(تومان)
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ ۲,۹۶۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - ۴ - WiFi - ۳۲G - " ۹.۷ ۱,۸۹۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini - WiFi - ۱۶-۵۱۲M - " ۷.۹ ۱,۱۱۰, ۰۰۰

برند: AXTROM

مدل قیمت(تومان)
Axtrom - Axpad - ۷E۰۱-۸ - ۱G - " ۷ ۵۰۰,۰۰۰
Axtrom - Axpad - ۹E۰۱-۱۶ - ۱G - " ۹ ۹۹۹,۰۰۰
Axtrom - Axpad - ۸E۰۱-۸ - ۱G - " ۸ ۷۹۵,۰۰۰
Axtrom - Axpad - ۷I۰۵-۸ - ۱G - " ۷ ۳۰۰,۰۰۰

برند: Huawei

مدل قیمت(تومان)
Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰

برند: GSPad

مدل قیمت(تومان)
GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ ۸۱۰,۰۰۰
GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ ۵۴۰,۰۰۰

برند: DIMO

مدل قیمت(تومان)
TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ ۹۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ ۸۰۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ ۴۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ ۳۳۰,۰۰۰

برند: HIRO

مدل قیمت(تومان)
Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۸۶۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰
Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ ۶۴۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ ۵۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ ۴۳۰,۰۰۰

برند: I - Green

مدل قیمت(تومان)
IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ ۷۹۰,۰۰۰