به گزارش افکارنیوز، ‌ در این جلسه گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح مسکن مهر ارائه شد و دولت در این باره بر انجام اقدامات لازم جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و تأمین تدریجی خدمات آن تاکید کرد.

همچنین دولت کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف کرد که در جهت حل مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن در حوزه مأموریت خود اقدام کنند تا فرآیند تکمیل و واگذاری واحدهای اتمام‌یافته تسریع یابد.

به موجب این تصمیم همچنین کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست موظف شد راه‌های تأمین اعتبار مورد نیاز برای ادامه کار با توجه به عدم تزریق پول پرقدرت که منجر به افزایش تورم خواهد شد را بررسی و به دولت پیشنهاد کند.

در ادامه این جلسه دولت، وزاری امور اقتصادی و دارایی، نیرو، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی را موظف کرد که جهت آگاهی شهروندان از آثار کلان این طرح از جمله آثار تورمی که به بار آورده و تعهدات فاقد منابعی که برای دولت یازدهم مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.

در این جلسه، هیأت وزیران همچنین با انتصاب اسماعیل جبارزاده، سیدمحمد میرمحمدی و محمدناصر نیکبخت به ترتیب به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، یزد و همدان موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، رییسجمهور در این جلسه خطاب به استانداران منتخب، آنان را به حفظ وحدت و انسجام جامعه و بهرهگیری از نیروهای معتدل توصیه و بر ضرورت تلاش جدی به منظور افزایش نشاط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه و رونق اقتصادی تأکید کرد.