به گزارش افکارنیوز، طبق اعلام مرکز آمار ایران در حالی که تورم نقطه به نقطه مهر ماه با کاهش ۴.۷ درصدی به ۳۲.۳ رسیده تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری نیز تنها با ۰.۲ درصد به ۳۶.۲ افزایش یافته است.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه یعنی همان درصد تغییرات قیمتی نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهریور گذشته ۳۷ درصد و نرخ تورم شهری ۳۶ درصد بوده است.

بر این اساس شاخص کل در مهر ماه با رشد۱.۴ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۷۲.۶ درصد افزایش یافت.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به ۲۱۳.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافته است.

در عین حال شاخص اصلی گروه «خوراکی‌ها» در این ماه به ۲۱۱.۶ درصد که رشد ۱.۴ درصدی نسبت به شهریور داشته افزایش یافته است.

شاخص اصلی گروه خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۵۲ درصد است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۷ درصد رشد یافته که درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه کاهش یافته است.

بنابر این گزارش، شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهر ماه سال جاری با رشد ۱.۵ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۵۸.۴ رسید.

این درحالی است که میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶.۵ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه به ۲۹.۶ درصد رسید که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه گذشته افزایش یافته است.