به گزارش افکارنیوز، ایرج رهبر اظهار کرد: تا پایان سال تغییر چشمگیری در بازار مسکن رخ نمی‌دهد و قیمت‌ها تا پایان سال به همین روال است.

وی افزود: تا پایان سال افزایش یا کاهشی در قیمت مسکن نخواهیم داشت چرا که مردم منتظر تصمیمات دولت برای بازار مسکن هستند.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این که بازار مسکن با نوساناتی از سال گذشته همراه است، اظهار کرد: در نیمه‌ دوم امسال نیز همانند نیمه اول، نوسان قیمتی نداریم و رکود بازار مسکن ادامه‌ دارد.

رهبر معتقد است: اگر دولت نوید ثبات و پایداری مسکن را بدهد جو روانی موجود نیز خنثی می‌شود.

به گفته وی باید اقدامی صورت گیرد تا مردم پشتوانهای در بازار مسکن داشته باشند و این جو روانی از سوی مسئولان برطرف شود؛ بهگونهای که برنامههای تولید و عرضه مسکن و اقتصاد کشور آرامبخش این بازار باشد.