نام قیمت(تومان)
Marshal ME - ۷۰۲ ۲۵۹,۰۰۰
HYUNDAI TS۱ Wi - Fi ۴GB ۲۹۰,۰۰۰
COBY MID۷۰۳۵ ۲۹۰,۰۰۰
Dimo ۷۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
jxd p۱۰۰۰s ۳۱۵,۰۰۰
Arnova ۷b G۳ - ۸GB ۳۱۹,۰۰۰
Point Of View Protab ۲۶ ۳۳۰,۰۰۰
Point Of View MobII ۷۰۱ ۴۱۰,۰۰۰
Innovel I۷۰۱S ۴۲۰,۰۰۰
Ainol Novo ۷ Mars Wi - Fi ۸GB ۴۲۵,۰۰۰
Innovel i۷۰۳W ۴۲۸,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۷HD ۴۲۹,۰۰۰
Ainol Novo۷ Crystal - ۸GB ۴۳۵,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۷S ۴۵۹,۰۰۰
jxd p۱۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
Ainol Novo۷ Crystal II QuadCore - ۸GB ۴۷۵,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۷.۰ Prime Plus ۴۸۶,۰۰۰
ViewSonic ViewPad ۷۰N Pro Wi - Fi ۱۶GB ۴۹۰,۰۰۰
Asus Memo Pad ME۱۷۲V - ۸GB ۴۹۵,۰۰۰
Ainol Novo۷ Venus - ۱۶GB ۴۹۹,۰۰۰
Point Of View MobII ۷۲۱ ۵۰۹,۰۰۰
COBY KYROS MID ۷۰۶۰ Wi - Fi ۸GB ۵۳۰,۰۰۰
Asus Memo Pad ME۱۷۲V - ۱۶GB ۵۴۹,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۲۱۰۷A - ۱۶GB ۵۶۵,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۸ ۵۷۰,۰۰۰
HYUNDAI Lotus TS۳ Wi - Fi + ۳G ۴GB ۵۷۵,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۷HDS ۵۷۹,۰۰۰
Axtrom Axpad ۷E۰۱ ۵۸۵,۰۰۰
Axtrom Axpad ۸P۰۱ ۵۹۰,۰۰۰
Asus Memo Pad ME۱۷۳X HD - ۱۶GB ۵۹۰,۰۰۰
Asus Memo Pad HD۷ ۱۶GB ۵۹۸,۰۰۰
Hyundai P۷۰۰ ۳G ۶۰۹,۰۰۰
HP Slate ۷ ۲۸۰۰ Tablet - ۸GB ۶۳۰,۰۰۰
Hyundai T۷ - ۸GB ۶۳۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۰ - ۸GB ۶۴۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۳۰۰۰ - ۱۶GB ۶۵۵,۰۰۰
Innovel I۸۰۱B ۶۵۵,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۱۰۰۰ - T - ۴GB ۶۶۰,۰۰۰
Acer Iconia Tab B۱ - A۷۱ ۶۶۰,۰۰۰
GS - Pad GSP - X۸ Plus ۶۶۵,۰۰۰
Huawei MediaPad ۷ Lite ۶۶۸,۰۰۰
Archos ۸۰ G۹ - ۸GB ۶۷۰,۰۰۰
X Vision XL۱۰ - ۳۰۰S ۶۸۰,۰۰۰
Ainol Novo ۸ Dream Wi - Fi ۱۶GB ۶۹۵,۰۰۰
HP Slate ۷ ۴۶۰۱ Tablet - ۱۶GB ۷۱۰,۰۰۰
COBY KYROS MID ۹۷۶۰ Wi - Fi ۸GB ۷۲۰,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۷.۰ Prime Duo ۷۳۰,۰۰۰
Ainol Novo۸ Discover Quad Core ۷۳۵,۰۰۰
Asus Fonepad ME۳۷۱MG New - ۸GB ۷۶۰,۰۰۰
Huawei MediaPad ۷ Vogue ۷۶۶,۰۰۰
Innovel i۷۱۰B ۷۶۹,۰۰۰
Dimo ۹۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
Axtrom Axpad ۸E۰۱ ۷۸۵,۰۰۰
Saphir A۷۵S ۷۹۵,۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۳۲GB ۷۹۹,۰۰۰
HYUNDAI Rock X - ۱۶GB ۷۹۹,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۸.۰ Pro Duo ۸۲۴,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ - ۸GB ۸۲۵,۰۰۰
Innovel I۹۷۲S ۸۴۰,۰۰۰
Asus Fonepad ME۳۷۱ - ۳۲GB ۸۴۵,۰۰۰
Ainol Novo ۱۰ Hero Wi - Fi ۱۶GB ۸۵۰,۰۰۰
MSI WindPad Enjoy ۷ ۸۵۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۱ - ۸GB ۸۵۵,۰۰۰
Hyundai T۷s - ۱۶GB ۸۵۹,۰۰۰
Asus Fonepad - ۸GB ۸۶۵,۰۰۰
ViewSonic VB۷۳۷ ۸۶۵,۰۰۰
Ainol Novo ۱۰ Hero II Wi - Fi ۱۶GB ۸۷۰,۰۰۰
Point Of View Onyx ۵۰۷ ۸۷۵,۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۸GB ۸۹۰,۰۰۰
Point Of View Onyx ۵۲۷ ۳G ۹۲۰,۰۰۰
Innovel I۹۷۱W ۹۳۰,۰۰۰
X Vision XL۱۰ - ۷۰۰G ۹۵۰,۰۰۰
Dimo ۹۰۰ Plus ۹۵۰,۰۰۰
Ainol Novo Novo۹ Spark ۹۶۵,۰۰۰
Axtrom Axpad ۹E۰۱ ۹۸۵,۰۰۰
Archos ۱۰۱ G۹ - ۱۶GB ۹۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ - ۱۶GB