به گزارش افکارنیوز، طبق داده های جهانی ppg، برای ۲۵ درصد خودروهای جدید در سال ۲۰۱۳ رنگ سفید انتخاب شده که ۳ درصد بیش تر از سال ۲۰۱۲ است.

رنگ نقره ای و مشکی هر کدام با ۱۸ درصد جایگاه دوم این لیست را به خود اختصاص دادند و پس از آن خاکستری، قرمز، رنگ های طبیعی، آبی و سبز قرار گرفتند که در سال ۲۰۱۲ نیز ترتیب آن ها به همین صورت بود.

نتایج این لیست بر اساس سه منطقه مختلف جهانی آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکا مجزا شدند، اما رنگ سفید در هر سه منطقه در جایگاه نخست محبوبیت قرار دارد.

رنگ نقره ای که سال گذشته با ۲۰ درصد در جایگاه دوم قرار داشت امسال ۳ درصد کاهش داشته و رنگ مشکی که با ۱۸ درصد در جایگاه سوم قرار داشت از سال گذشته تا کنون ۱ درصد کاهش داشته است.

در جایگاه های پایین تر این لیست، خاکستری با ۱۰ درصد و ۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۲، رنگ های طبیعی و قرمز با ۹ درصد و به ترتیب با کاهش ۱ درصدی و ثابت نسبت به سال گذشته و پس از آن آبی با ۶ درصد و کاهش ۱ درصدی در مقایسه با سال گذشته قرار دارند.

سبز و رنگ های دیگر هرکدام ۱ درصد امتیاز کسب کردند.

این اطلاعات نمی تواند مشخص کند که چه تعداد افراد رنگ سفید را به خاطر مقرون به صرفه بودن آن انتخاب می کنند.