به گزارش افکارنیوز، احمد صادقی گلمکانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: قربان دانیالی به عنوان رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران منصوب شد. در این جلسه گلمکانی ضمن تقدیر از دانیالی به سبب تلاشهای بی وقفه که در طول تصدی مسئولیت در بانک صنعت و معدن داشته، انتصاب وی به عنوان رئیس هیأت مدیره بانک صادرات را نشان دهنده شایستگی وی توصیف کرد.

دانیالی پیش از این مدیرعامل بانک صنعت و معدن بود که جای خود را به علی اشرف افخمی داد. بانک صادرات ایران هم اکنون با برخوردارى از ۳۳۰۰ شعبه داخلى و ۲۵ شعبه خارجى داراى گسترده ترین شبکه شعب بانکى در کشور است. دارایى این بانک هم اکنون افزون بر ۱۷ هزار میلیارد ریال و منابع آن افزون بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است و تسهیلات اعطایى آن به مردم از مرز ۲۱۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته و بزرگ ترین شرکت فعال در بورس کشور (شرکت سرمایه گذارى غدیر) متعلق به این بانک است.