به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

نام

قیمت(تومان)

Western Digital Portable My Passport - ۵۰۰GB

۱۸۵,۰۰۰

Seagate Portable Expansion ۵۰۰GB

۱۹۹,۰۰۰

Western Digital Portable My Passport Essential ۵۰۰GB

۲۰۰,۰۰۰

Seagate Backup Plus - ۵۰۰GB

۲۰۹,۰۰۰

Adata Dashdrive HV۶۱۰ USB ۳.۰ - ۵۰۰GB

۲۱۵,۰۰۰

Western Digital Portable My Passport - ۱TB

۲۵۸,۰۰۰

A - DATA Portable NH۱۳ ۵۰۰GB

۲۶۲,۰۰۰

Seagate Portable Expansion ۱TB

۲۷۵,۰۰۰

ADATA Portable CH۱۱ ۱TB

۲۸۵,۰۰۰

Seagate Backup Plus - ۱TB

۲۹۰,۰۰۰

ADATA Portable HD۷۱۰ - ۱TB

۳۰۹,۰۰۰

ADATA Portable SH۱۴ ۱TB

۳۱۵,۰۰۰

Adata USB ۳.۰ Dashdrive Elite HE۷۲۰ - ۵۰۰GB

۳۲۰,۰۰۰

Western Digital External My Book Essential ۲TB

۳۳۹,۰۰۰

Seagate External Expansion ۲TB

۳۴۰,۰۰۰

Western Digital Portable My Passport - ۲TB

۴۲۹,۰۰۰

Western Digital External My Book Essential - ۳TB

۴۴۰,۰۰۰

Seagate External FreeAgent GoFlex Desk ۳TB

۴۶۰,۰۰۰

Seagate NetWork GoFlex Home ۱TB

۴۷۰,۰۰۰

SEAGATE Expansion Desk ۳TB

۴۹۰,۰۰۰