خانوارهایی که در سال ۸۷ یا ۸۹ ثبت نام کرده اند و یکی از وقایع چهارگانه حیاتی (ازدواج، طلاق، تولد و فوت) برای اعضای آنها اتفاق افتاده است می توانند از امروز ۱۵ شهریورماه می توانند به سامانه وزارت رفاه مراجعه کنند و طبق دستورالعمل زیر نسبت به اعلام شماره حساب اقدام کنند.

تولد
به گزارش مهر، در صورتی که از شهریور ماه ۱۳۸۷ تاکنون فرزندی به خانوار شما اضافه شده مشخصات ایشان به طور خودکار به خانواری که پدر در آن عضویت دارد، اضافه شده و در صورت فوت پدر به خانواری که مادر در آن عضو است، اضافه شده است و نیازی به مراجعه حضوری خانوار نیست.

فوت
در صورتی که فرد فوت شده یکی از اعضای خانوار(به جز سرپرست) باشد، مشخصات ایشان به طور خودکار از خانوار حذف شده است.

در صورتی که فرد فوت شده سرپرست خانوار باشد مشخصات ایشان از خانوار حذف شده است و مسن ترین فرد خانوار به عنوان سرپرست موقت جایگزین شده است و این فرد باید شماره حساب خود را جهت افتتاح حساب از طریق سامانه وزارت رفاه اعلام نماید. بدیهی است در مرحله بعد در صورت تمایل خانوار امکان تغییر این سرپرست وجود خواهد داشت.

ازدواج
در صورتی که یکی از اعضای خانوار از شهریور ۱۳۸۷ تاکنون ازدواج کرده است این فرد به صورت خودکار از خانوار جدا شده و خانواری تحت سرپرستی مرد تشکیل شده است. لازم به ذکر است این خانوارهای جدید از تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸۹ می توانند برای معرفی حساب به سایت وزارت رفاه مراجعه کنند.

طلاق
در صورتی که در خانواری طلاق صورت گرفته به طور خودکار مشخصات زوجه از خانوار جدا شده و خانواری تک نفره برای ایشان ایجاد شده است و بقیه اعضای خانوار تحت سرپرستی زوج باقی خواهند ماند. لازم به ذکر است خانوار جدید تحت سرپرستی زوجه از تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۳۸۹ می تواند به سامانه وزارت رفاه مراجعه نمایند.

در عین حال، اگر سرپرست خانوار پس از ورود به سامانه وزارت رفاه از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ شهریورماه جاری با پیغام "کد ملی شما هنوز از مرکز آمار ایران اعلام نشده است" مواجه شود، می تواند مسن ترین فرد خانوار پس از سرپرست خانوار را به عنوان سرپرست موقت معرفی نماید و اگر وی هم پذیرفته نشد منتظر مرحله بعدی طرح بماند. بدیهی است تا زمانی که فردی از خانوار قبلی جدا نشده است یارانه وی به خانوار قبلی پرداخت خواهد شد.