به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

میوه

قیمت(بازار)

قیمت(میادین)

سیب سفید و قرمز

۵۰۰۰

۱۵۰۰

پرتقال

۴۰۰۰

- - - -

نارنگی

۴۰۰۰

- - - -

کیوی

۵۰۰۰

- - - -

لیموشیرین

۳۵۰۰

۱۵۰۰

انار

۵۰۰۰

۱۶۰۰

موز

۴۰۰۰

۲۹۰۰

انگور

۴۰۰۰

۱۵۰۰

خرمالو

۵۰۰۰

- - - -

خیار ممتاز

- - - -

۲۳۰۰

بادمجان

- - - -

۸۰۰