به گزارش افکارنیوز، علی محمد نوریان در خصوص ادغام ایرلاین‌های کوچک گفت: شرکت‌های کوچک را براساس استانداردهای موجود تشویق می کنیم تا با ایجاد کنسرسیوم خود را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۲ ایرلاین باید به دو شرکت تبدیل شوند، بیان کرد: با ایجاد کنسرسیوم هزینه های فرودگاهی، فروش بلیت، تعمیرات و مابقی هزینه ها توسط همه اعضا پرداخت می‌شود؛ بنابراین هزینه ها کاهش می یابد و ایرلاین‌ها قدرت بیشتری پیدا می‌کنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امر هوانوردی و هواشناسی با اشاره به اینکه یکسری شرایط موجب کاهش هزینه ها می شود، اظهار داشت: البته ادغام ایرلاین‌ها اجبار نیست اما ما در وزارت راه و شهرسازی وظیفه داریم که قوانین و مقررات داخلی را براساس استانداردها اجرایی کنیم؛ بنابراین اگر شرکتی استاندارد لازم را برای پرواز نداشته باشد، برای رفاه و سلامتی مردم از فعالیت آن جلوگیری خواهیم کرد.

نوریان تصریح کرد: براین اساس، ایرلاین‌های کوچک اگر تمایلی به ایجاد کنسرسیوم نداشته باشند، به دلیل اینکه ممکن است ایمنی مردم را به مخاطره بیاندازند از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، زیرا وظیفه ما حفظ رفاه و ایمنی مردم است.

وی با بیان اینکه هنوز مشکلات ایرلاینها بررسی نشده است، گفت: تاکنون ارزیابی و بازرسی دقیقی از ایرلاینها انجام نگرفته است اما وزارت راه حامی بخش خصوصی است و مساله مهم برای ما ایمنی و سلامتی مردم است؛ بنابراین خدمات رسانی به مسافران در اولویت کارهای ما قرار دارد.