به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

نام محصول

قیمت

ظرفشویی ۱۲نفرهSMS۶۹T۴۲بوش
۱۴نفره
ساخت آلمان
صدا ۳۸ دسی بل
رده انرژیA +
۶برنامه شستشو
نصف شستشو


۳,۳۵۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲نفره سیلور ۳۳۲۰ مجیک
۱۲نفره
نصف شستشو
خشک کن میعانی
رنگ سیلور


۲,۰۷۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفرهKOR۲۰۱۰Sمجیک
۱۲نفره
۶برنامه
قابلیت نصف شستشو
ساخت کره جنوبی


۱,۹۵۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفرهSMS۶۹T۲۸بوش
۱۳نفره
رده انرژیA + +
بدنه استیل
صدا ۴۰ دسی بل
نصف شستشو


۳,۴۷۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲نفرهSMS۸۶M۸۲بوش
۱۳نفره
رده انرژیA + +
صدا ۴۴ دسی بل
۶برنامه شستشو


۳,۳۸۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲نفرهSMS۶۹M۵۲بوش
۱۳نفره
۶برنامه شستشو
صدا ۴۴ دسی بل
رده انرژیA + +


۳,۲۹۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲نفرهSMS۶۹T۲۲بوش
۱۳نفره
رده انرژِی+ + A
صدا ۴۰ دسی بل
نصف شستشو


۳,۱۵۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۳ نفرهSMS۵۸M۹۲بوش
۱۳نفره
تعداد برنامه: ۵
رده انرژی: AAA
قابلیت نصف شستشو: دارد
ساخت آلمان


۳,۰۹۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۳ نفرهSMS ۸۶M۷۲ DEبوش
۱۳نفره
۶برنامه
رده انرژی: AAA
قابلیت نصف شستشو
ساخت آلمان


۳,۰۶۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۴ نفره ۶۱۰ تیتانیوم ال جی
۱۴نفره
۱۴برنامه
رده انرژی: A + +
دارای دکمه نصف ظرفیت
کم صدا
ساخت کره


۲,۹۹۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۳ نفره ۵۳N۱۸نقره ای بوش
۱۳نفره
۵برنامه
رده انرژی: AAA
قابلیت نصف شستشو
ساخت آلمان


۲,۹۶۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۴ نفره ۶۱۰ سفید ال جی
۱۴نفره
تعداد برنامه: ۱۴
رده انرژی: A + +
دارای دکمه نصف ظرفیت
کم صدا
ساخت کره


۲,۹۴۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفرهSMS ۶۵M۵۲بوش
۱ + ۱۲نفره
تعداد برنامه: ۶
رده انرژی: A
قابلیت نصف شستشو: دارد


۲,۹۳۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفرهSMS ۸۵M۲۲بوش
۱ + ۱۲نفره
تعداد برنامه: ۶
رده انرژی: A
قابلیت نصف شستشو: دارد


۲,۸۹۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۴ نفره۵۰۰۰تیتانیوم ال جی
۱۴نفره
تعداد برنامه: ۱۳
رده انرژی: A + +
دارای دکمه نصف ظرفیت
کم صدا
ساخت کره


۲,۶۳۷, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۴ نفره ۵۰۰۰ سفید ال جی
۱۴نفره
تعداد برنامه: ۱۳
رده انرژی: A + +
مجهز به دکمه نصف ظرفیت
کم صدا
ساخت کره


۲,۵۷۸, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲نفره ۵۸۴ ایندزیت
۱۲نفره


۲,۳۷۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۴ نفرهDW - TN۳۰۰۰تیتانیوم ال جی
۱۴نفره
تعداد برنامه: ۱۳
رده انرژی: A + +
دارای دکمه نصف ظرفیت
کم صدا
ساخت کره


۲,۳۶۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی اسمارت تاچ استیل بلومبرگ
۱۲نفره
نصف شستشو
صدا ۴۲ دسی بل
شستشوی اتوماتیک

۲,۳۲۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۳ نفره ۹۵۸۳ استیل بلومبرگ
۱۳نفره
۱۰برنامه شستشو
مصرف انرژیA
رنگ: استیل


۲,۰۷۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲نفره سفید ۳۳۲۰ مجیک
۱۲نفره
نصف شستشو
خشک کن میعانی
رنگ سفید


۲,۰۴۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفره ۲۰۳۳ مجیک
۱۲نفره
نصف شستشو
۶برنامه شستشو


۲,۰۲۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفره ۳۳۱۰ مجیک
۱۲نفره
خشک کن میعانی
صدا ۴۴ دسی بل
نصف شستشو


۲,۰۲۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۵نفره ۹۵۸۵ سیلور بلومبرگ
۱۵نفره
تعداد برنامه: ۱۰
رده انرژی: A
قابلیت نصف شستشو: -
ساخت ترکیه


۱,۹۵۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفره ۲۱۰۷ مجیک
۱۲نفره
نصف شستشو
۶برنامه شستشو


۱,۹۴۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفره ۲۰۱۰ مجیک
۱۲نفره
۶برنامه شستشو
نصف شستشو


۱,۹۴۵, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲نفره ۹۵۸۰ استیل بلومبرگ
۱۲نفره
۱۰برنامه شستشو
نصف شستشو
تایمر تاخیر


۱,۹۰۰, ۰۰۰تومان

ظرفشویی ۱۲ نفره ۰۳۱ سفید آبسال
۱۲نفره
عیب یاب خودکار
تعداد برنامه: ۴
فاگور اسپانیا
به سفارش آبسال