به گزارش افکارنیوز، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در گفت وگو با شانا دراین باره گفت: مصرف گاز در استان های تهران و البرز در روز گذشته(بیست و ششم آبان) به ٨٧ میلیون مترمکعب رسید که بیشترین میزان را از ابتدای سال تاکنون داشته است.

یعقوبعلی حسین نیا با تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز اظهار کرد: تامین گاز مشترکان خانگی، نخستین اولویت این شرکت در زمستان امسال خواهد بود.

وی تعداد مشترکان گاز استان تهران و البرز را سه میلیون و صد هزار مشترک اعلام کرد و گفت: هم اکنون پنج میلیون و ٥ هزار واحد مسکونی در شهر و روستای استان تهران مستقر است.

کل مصرف گاز کشور در بخش های خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی در یکشنبه هفته جاری(بیست و ششم آبان ماه) به ٥ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به مصرف روز مشابه در سال گذشته ٥٥ میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.

میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنعتی غیرعمده نیز در روز بیست و ششم آبان ماه ٣١ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (٢٨٢ میلیون مترمکعب)، ۲/۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد.