به گزارشافکارنیوز،شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در مهر ماه ۱۳۹۲ به عدد ۴۹۶.۸ رسید و نسبت به ماه قبل معادل ۲.۰ درصد افزایش یافت که بیشتر از رشد ۱.۴ درصدی در شهریور ماه بود. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۳۰.۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور، طی هفت ماه اول سال جاری به میزان ۳۹.۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.

شاخص بهای تولید‌کننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده‌ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم نقطه به نقطه در مهر ماه ۸.۱ درصد کاهش داشته و تورم میانگین هم با ۰.۴ درصد کاهش مواجه شده است.

کاهش قابل توجه تورم نقطه‌ای در شاخص بهای تولیدکننده بیانگر افت محسوس نرخ تورم نقطه‌ای و میانگین در بخش مصرف کننده است زیرا تورم ابتدا از بخش تولید آغاز و به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

در ماه مورد گزارش، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند ذرت دانه‌ای، گیاهان صنعتی، حبوب، محصولات جالیزی، سبزی‌های بوته‌ای و برگی، زعفران، پرورش میوه، دانه‌های آجیلی، محصولات آشامیدنی و ادویه‌ای، پرورش گاو، گوسفند و بز، مرغ، ماهی آب‌های شمال، مغز گردو، کره پاستوریزه، انواع کنجاله، تولید‌کفس، کارتن و ورق کارتن، انواع قیر، متانول صادراتی، انواع کاشی و سرامیک کف، سیمان، تیرآهن، رستوران و بوفه، تاکسی سرویس، شهریه مدرسه غیرانتفاعی و کلاس‌های تقویتی، بهداشت و مددکاری اجتماعی و هزینه‌های کفن و دفن(بررسی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲) بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولید نسبت به ماه قبل داشت. ضمنا در این ماه، شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها نظیر نباتات علوفه‌ای، پیاز، تخم‌مرغ، ماهی آب‌های جنوب، ریسندگی الیاف، نخ فرش، کود و ترکیبات ازت مصرف داخلی، چسب صنعتی، ورق آهن یکبار گرمایشی و ساخت انواع کابل پایین آمد.

گروه‌های اختصاصی

*کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری


در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه اختصاصی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری معادل ۴.۸ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت که بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای اقلام و گروه‌های مانند ذرت دانه‌ای به میزان ۵.۶ درصد، گیاهان صنعتی ۹.۴ درصد، حبوب ۱۱.۰ درصد، محصولات جالیزی ۱۵.۶ درصد، سبزی‌های بوته‌ای و برگی به ترتیب ۳.۳ درصد و ۳.۷ درصد، زعفران ۱۵.۵ درصد، پرورش میوه، دانه‌های آجیلی، محصولات آشامیدنی و ادویه‌ای ۱۳.۳ درصد، پرورش گاو، گوسفند و بز ۲.۱ درصد، مرغ ۷.۱ درصد و ماهی آب‌های شمال ۸۰.۵ درصد بود. ضمنا در این گروه، شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی نظیر نباتات علوفه‌ای معادل ۲.۷ درصد، پیاز ۲۱.۳ درصد، تخم‌مرغ ۷.۶ درصد و ماهی آب‌های جنوب ۸.۵ درصد کاهش یافت.

شاخص بهای گروه مذکور، برابر ۴۸.۲ درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بالاتر بوده است.

در مهر ماه ۱۳۹۲، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی نظیر مغز گردو به میزان ۴.۱ درصد، کره پاستوریزه ۲۶.۸ درصد، انواع کنجاله ۱۴.۸ درصد، تولید کفش ۲.۰ درصد، کارتن و ورق کارتن ۴۵.۴ درصد، انواع قیر ۲.۷ درصد، متانول صادراتی ۸.۳ درصد، انواع کاشی و سرامیک کف ۴.۷ درصد، سیمان ۴.۵ درصد و تیرآهن ۲۰.۳ درصد همراه با پایین آمدن شاخص بهای اقلام و گروههای مانند ریسندگی الیاف معادل ۱۰.۴ درصد، نخ فرش ۷.۴ درصد، کود و ترکیبات ازت مصرف داخلی ۹.۴ درصد، چسب صنعتی ۱۰.۶ درصد، ورق آهن یکبار گرمایشی ۱۵.۲ درصد و ساخت انواع کابل ۲.۵ درصد مواجه و موجب گردید تا شاخص بهای گروه اختصاصی ساخت(صنعت) افزایشی برابر ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد.

شاخص بهای گروه مزبور، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به میزان ۲۳.۵ درصد افزایش یافت.

*خدمات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات معادل ۱.۹ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت که بیشتر به سبب افزایش شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی چون رستوران و بوفه برابر ۱.۵ درصد، تاکسی سرویس ۲.۱ درصد، شهریه مدرسه غیرانتفاعی و کلاس‌های تقویتی به ترتیب ۲۱.۳ درصد و ۳.۳ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۳.۰ درصد و هزینه‌های کفن و دفن(بررسی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲) ۹.۶ درصد بود.

شاخص بهای این گروه، به میزان ۳۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بالا رفت.