به گزارشافکارنیوز،سیدزمان حسینی با اشاره به این‌که کارخانه‌های سیمان و خودروسازان به موقع پول برق را پرداخت می‌کنند گفت: فرودگاه‌های کشور شش میلیارد تومان بدهی دارند که به صورت قسطی در حال پرداخت مبلغ مذکور هستند اما باقی مشترکین به موقع پول برق را نمی‌پردازند.

وی تصریح کرد: مترو نیز در حال حاضر ۲۷ میلیارد تومان به شرکت برق منطقه‌ای تهران بدهکار است که در تعاملیم تا مساله را حل کنیم چرا که با پول فروش برق می‌توانیم شبکه را گسترش دهیم و منبع مالی دیگری نداریم، لذا لازم است که مشترکین پول برق را به موقع پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به این‌که ۵۰ میلیارد تومانی بدهی مشترکین مربوط به بعد از دوران اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها است گفت: به طور متوسط برق با قیمت ۴۰ تومان به فروش می‌رسد اما خریداران باز هم ادعا می کنند پول برق گران است.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا با مشترکین شرکت برق منطقه‌ای که به صورت عمده برق مصرف می‌کنند در مورد احداثنیروگاه خورشیدی مذاکره شده است؟ گفت: این موضوع فعلا در حد مذاکره است چرا که برای احداثنیروگاه خورشیدی باید ظرفیت وجود داشته باشد و این کار از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

وی با اشاره به این‌که در مناطقی چون سمنان ظرفیت استفاده از انرژی خورشید برای تولید برق موجود است، گفت: این موضوع در تهران در حال بررسی است و فعلا مطالعه می‌شود که ببینیم آیا ایجاد نیروگاه خورشیدی در اشل بزرگ توجیه‌پذیر است یا خیر.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به این‌که برای مصرف برق با مشترکین عمده تعامل می‌شود گفت: از مشترکین خود می‌خواهیم که از برق به موقع و به صورت درست استفاده کنند و زمان پیک مصرف برق همکاری داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: از چهار بخش مشترکین زیر مجموعه شرکت برق منطقهای که شامل کارخانههای سیمان، خودروسازان، فرودگاههای کشور و بخش نظامی است، ۹ کارخانه سیمان زیر مجموعه و خودروسازان به موقع پول برق را پرداخت میکنند؛ فرودگاههای کشور نیز به صورت قسطی در حال پرداخت بدهی خود هستند اما سایر مشترکین پول برق را به راحتی پرداخت نمیکنند.