دولت تمهیدات ویژه‌ای را برای اجرای قانون هدفمندسازی در نظر گرفته است که در روزهای آغاز این طرح مشاهده خواهد شد. یکی از این تصمیمات پرداخت یارانه نقدی بیشتر به گروه‌هایی است که جزو طبقات آسیب‌پذیر جامعه هستند.

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با روزنامه ایران در این باره می‌گوید: «دولت تصمیم گرفته است به برخی از افراد و گروه‌ها که جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند یارانه نقدی بیشتری پرداخت کند».

وی تعداد آنها را نیز ۱۰.۵میلیون نفر اعلام می‌کند و می‌افزاید: «مطمئناً با پراخت‌های دولت به این گروه‌ها از جامعه، قدرت خرید آنها نیز افزایش یافته و وضعیت معیشتی خوبی خواهند داشت».

حسینی مدعی شده است با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری کار بررسی و شناسایی این خانواده‌ها آغاز شده است و تک‌تک افراد نیازمند شناسایی شده اند.

این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که تمام شهروندان به یک میزان یارانه نقدی دریافت می‌کنند.