به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز یکشنبه ۱۰آذر ماه كليه مشتركين دائمي همراه اول كه قبض پايان دوره ماهانه خود را تا پايان روز پانزدهم ماه بصورت غيرحضوري پرداخت كنند، مشمول طرح هديه شتاب در پرداخت مي شوند.

این مکالمه رایگان، نیازمند فعال سازی توسط مشترک است؛ لذا مشترکین مشمول طرح می بایست با شماره گیری یک کد، شخصاً هدیه مکالمه را فعال کنند.

بر اساس طرح «هدیه شتاب در پرداخت» همراه اول، مشترکین مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پایان روز سی ام همان ماه، امکان فعالسازی و استفاده از هدیه مکالمه رایگان با دیگر مشترکین همراه اول و تلفن ثابت را در روز دلخواه خواهند داشت.

این طرح بر روی کد دستوری *۱۱۱*۱۱۵# تحت عنوان هدیه شتاب در پرداخت، ارائه می شود و مشترکین جهت فعالسازی هدیه مکالمه یک روز رایگان می بایست در همان روزی که قصد استفاده از مکالمه رایگان را دارند، کد دستوری *۱۱۱*۱۱۵۱# را جهت فعالسازی شماره گیری کنند.

در طرح هديه شتاب در پرداخت، هنگامي كه مشترك قبض پايان دوره خود را پيش از پانزدهم ماه بصورت غيرحضوري پرداخت مي كند، پيامكي با محتواي مشمول شدن دريافت هديه يك روز مكالمه رايگان دريافت مي كند. با اين پيامك مدت زماني كه مشترك براي فعال نمودن هديه فرصت دارد اعلام مي شود و چنانچه مشترك پس از پانزدهم هر ماه اقدام به پرداخت قبض پايان دوره ماهانه خود كند، مشمول دريافت هديه يك روز مكالمه رايگان نميشود. همچنين مشتركين پس از فعالسازي هديه مذكور، به مدت ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت كه از هديه مكالمه رايگان خود استفاده كنند.