به گزارش افکارنیوز، محمدرضا مرتضوی، با اشاره به اینکه زمان اعلام نرخ تضمینی خرید گندم در انگیزه کشاورزان برای تولید گندم بیشتر تاثیر بسیار زیادی دارد، افزود: سال قبل از زمان قبل از کشت تا زمان برداشت چند بار نرخ های تضمینی متفاوتی برای خرید گندم از سوی دولت اعلام شد که در نهایت به سردرگمی کشاورزان منجر شد.

وی با اشاره به اینکه کشت گندم در ایران پاییزه بوده و نرخ تضمینی خرید گندم نیز باید قبل از این فصل اعلام شود، گفت: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت بعد از پاییز دیگر فایده ای ندارد و باعثسرخوردگی گندم‌کاران می شود. خوشبختانه دولت امسال نرخ خرید تضمینی را در زمان مناسبی اعلام کرد.

او در پاسخ به این سوال که دلیل واردات این حجم عظیم گندم به کشور چیست در حالی که ایران در سال ۱۳۸۳ جشن خودکفایی در تولید گندم را گرفته بود؟ توضیح داد: در زمینه اعلام نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم دولت قبل به حرف کسی گوش نکرد و در زمینه آبیاری تحت فشار و نوسازی تجهیزات کشاورزی موردنیاز گندم‌کاران نیز کار زیادی انجام نشد.

رئیس کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی افزود: برداشت غیرمجاز از سفره های آب زیرزمینی توسط کشاورزان معضلی است که تنها راه مقابله با آن سرمایه گذاری روی آبیاری تحت فشار است.

مرتضوی با بیان اینکه امسال به هر حال گذشت و تا پایان سال واردات گندم کشور در مجموع به حدود هفت میلیون تن خواهد رسید، گفت: اگر قرار است به کشاورزان یارانه نقدی داده شود بهتر است به جای این کار به کشاورز کود یارانه ای یا تراکتور یارانه ای داده شود تا او بتواند تولید خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه رفع تدریجی تحریمها باعثرخ دادن اتفاقات مثبتی در حوزه کشاورزی خواهد شد، افزود: در این صورت تامین مواد اولیه و گردش نقدینگی در حوزه کشاورزی راحت تر خواهد شد. ضمن اینکه لغو تحریمها باعثرونق گیری تولید در صنعت غذا شده که در نهایت به کاهش قیمت تمام شده مواد غذایی منجر می شود.

رئیس کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قیمت مواد غذایی در ماههای آینده کاهش یابد؟ گفت: در صورت مناسب شدن فضای کسب و کار و رفع تدریجی تحریمها می توان انتظار داشت که قیمت مواد غذایی برای ماه خرداد آینده با کاهش مواجه شود و لازمه دیگر این اتفاق نیز این است که فعالان اقتصادی و مسئولان رونق تولید را هدف قرار دهند.