به گزارش افکارنیوز، خیرالله خادمی با بیان اینکه حدود ۸۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی درحال ساخت است، اظهار کرد: برای انجام این پروژه‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که اگر بخواهیم به نتیجه برسیم با در نظر گرفتن این که سالانه هزار میلیارد تومان اعتبار به ما اختصاص داده می‌شود می‌توان پیش‌بینی کرد که این میزان پروژه تا ۱۷ سال دیگر به اتمام و بهره‌برداری می‌رسد؛ بنابراین باید برای این موضوع راهکاری اندیشید.

وی گفت: تاکنون ۲۱ درصد از اعتبارات در نظر گرفته شده جهت توسعه بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی اختصاص یافته و حدود ۱۰ درصد دیگر نیز به زودی تخصیص داده می‌شود.

خادمی افزود: ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت توسعه بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی داشتیم که هدف گذاری ما در سال جاری جهت اتمام عملیات برای ۱۲۰۰ کیلومتر راه اصلی بود که از این میزان در نیمه نخست امسال حدود ۵۵۰ کیلومتر به صورت بزرگراه یا احداثراه اصلی مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان این‌که عملکرد اجرایی پروژه‌ها نسبت به نقدینگی بسیار مناسب بوده است، گفت: برای تامین هزینه انجام پروژه‌ها از اوراق مشارکت و فروش سهامی که دولت در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده نیز کمک گرفتیم.

وی اظهار کرد: اولویت اصلی ما محورهای ترانزیتی، کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب یا کریدورهای ساحلی خلیج فارس و دریای خزر است که حدود ۲۴۰۰ کیلومتر از ۸۱۰۰ کیلومتر است و باید سریع‌تر تکمیل شود.

به گفته خادمی اگر اعتبار مناسب و کافی داده شود میتوانیم بسیار سریعتر به اهدافی که مشخص کردهایم دست یابیم.