به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با وجود وقوع زلزله در مناطق زلزله زده برازجان استان بوشهر، شبكه تلفن همراه اپراتور اول در آن مناطق پايدار بوده و انتقال ترافيك بدون هيچگونه اختلالي صورت مي گيرد.

بر اساس این گزارش دقایقی پس از وقوع زلزله تیم فنی همراه اول در مناطق زلزله زده حاضر شده و از حصول سرویس دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کرد.

نصب کانکس اضطراری در مناطق زلزله زده، افزایش ظرفیت سایت های موجود، فعالسازی کانال های Half Rate در سایت های منطقه، افزایش کانال های ترانسکدر در دو مرکز BSC برازجان و بازدید از کلیه سایت های منطقه و حصول اطمینان از عملکرد مناسب آنها از دیگر اقدامات اپراتور اول در مناطق زلزله زده بوده است.

با اقدامات پيشگيرانه و تسريع در اقدامات پس از وقوع زلزله، علي رغم افزايش ۳۵ درصدي ترافيك منطقه، سرويس دهي مناسب به هم وطنان زلزله زده ميسر شده است.