مدل خودرو

توضیحات

قیمت بازار

(تومان)

قیمت نمایندگی

(تومان)

مزدا ۲

فول

۷۲,۵۰۰, ۰۰۰

۶۹,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا ۳(تیپ ۴)

صندوقدار

۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۹۵,۶۶۰, ۰۰۰

مزدا ۳ ۱۶۰۰

۸۲,۵۰۰, ۰۰۰

۰

مزدا ۳ صندوقدار

تیپ ۳

۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰

۰

مزدا ۳ هاچ بک

تیپ ۳

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

۰