به گزارش افکارنیوز، ‌ محققان ناسا در یک پروژه جدید قصد دارند روی سطح کره ماه شلغم، شاهی و ریحان کشت کنند.

هدف از انجام این پروژه علاوه بر بررسی امکان زراعت درماه، ایجاد آرامش روانی برای فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی و پژوهشگرانی است که در قطب جنوب مستقر هستند.

محققان در راه انجام این پروژه با چالش‌های جدی مواجه هستند. به عنوان نمونه‌ای از این چالش ها می توان به فقدان اتمسفر و سطح بالای تشعشعات خورشیدی و فضایی اشاره کرد که دائما سطح ماه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

برای رفع این مشکلات، ناسا در حال ساخت یک محفظه ویژه است که قابلیت ذخیره هوا را برای ۵ روز دارد. برای کشت گیاه در این محفظه، دانه‌ها روی نوعی فیلتر کاغذی قرار می‌گیرند که تمام مواد معدنی و آب موردنیاز را در اختیار آن ها قرار می‌دهد و نور خورشید موجبات رشد گیاهان را فراهم می‌کند.

فرآیند رشد گیاهان و عکس العمل آن ها نسبت به تشعشعات در یک بازه ۱۰ روزه توسط دوربین های ویدیویی ضبط می‌شود و فیلم به دست آمده در اختیار دانشگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد تا این آزمایش به طور همزمان توسط تعداد زیادی از محققان موردتجزیه و تحلیل قرار گیرد.

محققان ساخت این گلخانه کوچک را اولین گام از پروژه ای عظیم میدانند که راه را برای آزمایشات گستردهتر روی تاثیر تشعشعات ماه بر میکروارگانیسمهای همزیست گیاهان هموار میکند.