گروه اقتصادی-

سید سعید زمانیان، عضو هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در گفتگو با افکار نیوز در خصوص تحقیق و تفحص بعدی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که مسکن مهر باید از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد، هرچند که در صحن مجلس مطرح شد اما رای نیاورد.

به گزارشافکارنیوز؛این عضو کمیسیون بودجه مجلس در ادامه افزود: دخل و تصرف در بخش مسکن مهر، توسط برخی از شرکتها و تعاونیها و حیف و میل کردن اموال مردم از قشر ضعیف جامعه کاملا بر همگان مشهود است و بسیاری در این قسمت یک شبه ره صد ساله رفتند و به صورت آشکار در بخش مسکن مهر به اموال میلیاردی رسیدند، که باید به این مساله به دقت رسیدگی شود.