به گزارش افکارنیوز، به تازگی تحلیلی در وزارت تعاون، کار و رفاه انجام شد که در آن تعداد شاغلان کشور بر اساس آخرین سرشماری انجام شده کشور(سال ۹۰) ۲۰ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۷۴ نفر اعلام شده است. در عین حال، مرکز آمار تعداد فعال اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر کشور در این سال را ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۳۳ نفر اعلام کرد.

کارشناسان بازار کار کشور می گویند به دلیل نحوه محاسبه ای که در مرکز آمار ایران برای اعلام تعداد فعالان اقتصادی کشور که در آن سربازان، زنان خانه دار، دانشجویان و دانش آموزان هم شاغل محسوب می شوند، در این بخش اختلاف آماری وجود دارد.

اشتغال ۲۰ میلیون نفر در کشور

در واقع آمار ارائه شده وزارت کار نزدیکی بیشتری با تعداد خالص شاغلان کشور دارد و اختلاف ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۷۵۹ نفری در این بخش مربوط به گروه هایی می شود که می توان آنها را در ۴ گروه یادشده قرار داد.

طبق اعلام وزارت کار، طبق آخرین سرشماری انجام شده ۷۶۸ هزار و ۹۰۷ کارفرما در کشور فعالیت می کنند؛ همچنین ۷ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۲۱ نفر به عنوان شاغل مستقل در بخش خصوصی حضور دارند و ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۹۶ نفر نیز از بنگاه ها و واحدهای خصوصی کشور مزد و حقوق دریافت می کنند.

از جمع بیش از ۲۰ میلیون و ۵۴۶ هزار نفر شاغل کشور، ۸۶۱ هزار و ۳۶۹ نفر کارکن فامیلی بدون مزد هستند و ۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۰۱ نفر نیز مزد و حقوق بگیران بخش عمومی محسوب می شوند. مجموعا ۹۶۸ هزار و ۲۸۰ نفر از شاغلان کشور نحوه فعالیت خود و اینکه آیا در بخش خصوصی فعالیت می کنند و یا عمومی، را اعلام نکرده اند.

ثبت اشتغال ۴۱۳ هزار خارجی در ایران

از کل ۲۰ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۷۴ شاغل کشور، ۱۵ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۹۳ نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند که از این تعداد نیز ۲.۷ درصد معادل ۴۱۳ هزار و ۴۸۶ نفر غیر ایرانی هستند. از مجموع ۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۰۱ نفر شاغل بخش عمومی کشور، تنها ۲۵ هزار و ۴۴۸ نفر تبعه خارجی و مابقی ایرانی هستند.

۲۷۱ هزار و ۵۸ نفر از اتباع بیگانه در بخش خصوصی فعالیت دارند و از بنگاه های خصوصی کشور حقوق دریافت می کنند، به عبارتی از ۴۷۰ هزار تبعه خارجی حاضر در ایران ۵۷.۶ درصد حقوق بگیر شرکت های خصوصی و ۱۲۶ هزار و ۸۸۰ نفر نیز مستقل هستند.

به صورت کلی، ۸۸.۴ درصد معادل ۳۹۰ هزار و ۲۰۴ در بخش خصوصی، ۲۲ هزار و ۹۸۸ نفر مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و ۲۸ هزار و ۱۸۸ نفر نیز وضعیت شغلی خود را اعلام نکرده اند.

جدول اشتغال ۲۰ میلیون نفر در ۵ گروه اصلی

وضعیت شغلی تعداد
کارفرمایان ۷۶۸۹۰۷
کارکنان مستقل ۷۳۳۳۳۲۱
مزد و حقوق بگیران خصوصی ۶۲۹۲۲۹۶
کارکنان فامیلی بدون مزد ۸۶۱۳۶۹
مزد و حقوق بگیران عمومی ۴۳۲۲۷۰۱