به گزارش افکارنیوز، نمایندگان خانه سینما با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار، نمایندگان خانه سینما پیرامون مسائل و موضوعات صنفی مرتبط با حوزه سینما با ربیعی در نشستی صمیمانه به طرح مسائل و مشکلات صنفی خود در حوزه سینما پرداختند.

در این دیدار در ابتدا نمایندگان خانه سینما ضمن بیان مسائل و مشکلات صنفی موجود در حوزه سینما به طرح مسائلی همچون تامین اجتماعی، صندوق بیکاری، اصلاح و ارتقای سطح بیمه های تامین اجتماعی برای سینماگران و حل مشکلات جاری در این زمینه، تثبیت جایگاه قانونی خانه سینما، به رسمیت شناخته شدن حقوق صنفی و مدنی خانه سینما، ارزیابی مفاهیم شغلی در سینما و شکل گیری دیپلماسی در عرصه عمومی پرداختند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پیگیری مطالبات و خواسته های صنفی نمایندگان خانه سینما و در حوزه سینما تاکید کرد و گفت: با برنامه ریزی و راه اندازی عقبه های اجتماعی، تعامل و همکاری موثر با بدنه اجتماعی، می توان از سینما گران به عنوان میانجی های اجتماعی نام برد.

ربیعی ضمن انتقاد از نظام بروکراسی در کشور بیان داشت: نظام بروکراسی در ایران دست و پا گیر و پیچیده است و موانع بسیاری برای رشد و توسعه ایجاد کرده است. وی تشکیل انجمن های صنفی سینمایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با تشکیل انجمن های صنفی سینمایی و ثبت آن از سوی وزارت تعاون کار و رفاه، می توان مطالبات و خواسته های آنان را با سرعت بیشتری پیگیری کرد.

وی همچنین دنبال کردن بیمه های اجتماعی اعضای خانه سینما را جزو اولویت های خود برشمرد و تصریح کرد: بحثبیمه اجتماعی اعضای خانه سینما را با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه ضمن تشویق و ترغیب سینماگران به کار جمعی و تشکیل تعاونی، از آنان درخواست کرد با اهتمام و توجه ویژه به مفاهیم کار تیمی، با تشکیل تعاونی سینماگران از مزایا و ظرفیت های موجود در بخش تعاون از قبیل دریافت وام های ارزان قیمت بهره مند شوند.

ربیعی همچنین آمادگی وزارت تعاون کار و رفاه برای ارائه خدمات آموزش های مهارتی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به سینماگران و اعطای گواهینامه های مهارتی به آنان را اعلام کرد.

وی در این دیدار همچنین با بیان انتظارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سینماگران گفت: از جمله این انتظارت مباحثی از قبیل نقش موثر سینماگران در توسعه و ترویج و ارتقای فرهنگ کار، تقویت و گسترش کارآفرینی و اخلاق حرفه ای را شامل می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه گسترش و رشد فرهنگ کار و تغییر نگرش و نوع نگاه به مقوله کار و کارآفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با تغییر نگرش و نوع نگاه در حوزه فرهنگ کار و کارآفرینی، اهداف و برنامه ها در این حوزه هرچه سریعتر محقق می شود که در این راستا سینماگران می توانند با ایفای نقش پر رنگ و کلیدی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را یاری دهند.

ربیعی همچنین با طرح ایده و پیشنهادی از هنرمندان و سینماگران دعوت کرد به عنوان سفیران بهزیستی به ایفای نقش بپردازند. وی همچنین از سینماگران دعوت کرد تا در فرهنگ سازی در حوزه های کسب و کار و کارگری و کارفرمایی به منظور ارتقای منزلت اجتماعی کار و نیز ارزشگذاری به کار و تولید و مشاغل مولد نیز نقش آفرینی کنند.

در این نشست آقایان عسگرپور مدیر عامل خانه سینما، توحیدی رئیس هیئت مدیره، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، امین تارخ، منوچهر محمدی، سیدرضا میرکریمی، جمال خندان، منوچهر شاه محمدی و دکتر سریر به عنوان نمایندگان خانه سینما حضور داشتند.