به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این پروژه شامل الحاق ملک خریداری شده مجاور به شعبه ۲۲ بهمن کرمانشاه بوده که ظرف مدت چهار ماه به بهره برداری رسیده است.
در ساختمان جدید تیپ جدید نمای بانک و نماسازی داخل شامل باجه رو در رو و پوشش دیوار ام دی اف رعایت شده و زیربنای شعبه از ۱۳۸ متر مربع به ۲۱۳ متر مربع افزایش یافته است که باعثمی شود مشتریان در فضای مناسب تری انواع خدمات بانکی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
پیش بینی می شود که با افتتاح ساختمان جدید شعبه ۲۲ بهمن کرمانشاه، این شعبه در آینده ای نزدیک علاوه بر پاسخگویی به نیازهای بانکی منطقه، به سطح قابل قبولی از منابع دست پیدا کند.

گشایش دفتر نمایندگی طرح و اندیشه بهساز ملت در پارس آباد اردبیل
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با هدف تحقق سیاست های مدیریت ارشد بانک مبنی بر توسعه فعالیت ها در سراسر کشور، دفتر نمایندگی خود را در شهرستان پارس آباد استان ادبیل دایر کرد.
بر اساس این گزارش، دفتر نمایندگی پارس آباد، هفتاد و یکمین دفتر شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در سراسر کشور است که با هدف وصول مطالبات معوق بانک ملت راه اندازی شده است.