به گزارش افکارنیوز، از مبلغ دو میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال پیش بینی شده برای درآمدهای کشور مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال اختصاص به بخش بیمه دارد.

بر اساس جدول شماره دو لایحه بودجه سال ۹۳، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی شامل بیمه می‌شود که این بخش به بیمه مرکزی، ‌ پژوهشکده بیمه و بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه‌ای دولتی اختصاص دارد.

بر اساس این گزارش ۸۰۰ میلیارد ریال بیمه مرکزی از محل درآمدهای عمومی و ۱۵۰۰ میلیارد ریال نیز شرکت سهامی بیمه ایران از محل درامدهای عمومی برای بخش درآمدهای بودجه سال ۹۳ پیش بینی شده است.

طبق این لایحه ۱۳ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از بیمه شخص ثالثکسب خواهد شد که این مبلغ از اصل حق بیمه شخص ثالثدریافتی شرکتهای بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات پیش‌بینی شده است.

سال گذشته در لایحه بودجه ۹۲ میزان درآمد از بیمه مرکزی ۵۵۰ میلیارد ریال و از شرکت بیمه ایران یک هزار و ۴۰۰میلیارد ریال پیش بینی شده بود.