به گزارش افکارنیوز، براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید خودروی پژو ۲۰۶ با افزایش ۳۴ هزار و ۸۲۵ درصدی از تعداد هشت دستگاه در آبان ۹۱ به ۲۷۹۴ دستگاه در آبان ۹۲ افزایش یافته است.

تولید پژو ۴۰۵ انژکتوری ایران خودرو مرکزی نیز با رشد ۳۳.۹ درصدی از ۳۲۲۸ دستگاه به ۴۳۲۲ دستگاه رسیده است. تولید سمند نیز با رشد ۸۹.۶ درصدی از ۲۹۲۵ دستگاه به ۵۵۴۶ دستگاه رسیده است.

آبان ماه امسال تولید رانا نیز با رشد ۱۰۲.۵ درصدی از ۱۸۰۱ دستگاه به ۳۶۴۷ دستگاه افزایش یافته است. تولید پژو ۴۰۵ ایران خودرو خراسان با افزایش ۲۱۷.۹ درصدی از ۴۰۲ دستگاه به ۱۲۷۸ دستگاه رسیده است.

تولید پژو پارس معمولی ایران خودرو خراسان نیز با رشد ۱۴.۹ درصدی از ۲۵۶۳ دستگاه به ۲۹۴۶ دستگاه افزایش یافته است. تولید پژو پارس معمولی ایران خودرو مازندران نیز با رشد ۳۵.۷ درصدی از ۱۰۷۴ دستگاه به ۱۴۵۷ دستگاه رسیده است.

در این مدت تولید پژو پارس معمولی ایران خودرو فارس نیز با رشد ۱۵۱.۷ درصدی از ۲۶۷ دستگاه به ۶۷۲ دستگاه افزایش یافته است. تولید ام‌وی‌ام ۳۱۵ نیز با رشد ۲۶۰۰ درصدی از ۲ دستگاه در آبان ماه ۹۱ به ۵۴ دستگاه رسیده است.

آبان ماه امسال تولید تیبا با افزایش ۱۰.۲ درصدی از ۲۷۴۱ دستگاه به ۳۰۲۰ دستگاه افزایش یافته است.