به گزارش افکارنیوز، حسن زمانی افشار اظهار کرد: تا چند سال پیش خودروهای چینی مونتاژی خریدار چندانی در داخل کشور نداشت.

وی با بیان این‌که با این حال افت کیفیت خودروها در یکی دو سال اخیر موجب افزایش تقاضا برای خودروهای چینی شده است، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها موجب شد که خودروسازان برخی قطعات را از منابع دیگر تامین کنند که این موضوع افت کیفیت برخی خودروها را به دنبال داشته است.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور ادامه داد: البته با توافقات اخیر خودروسازان خواهند توانست قطعات را از منابع اصلی تامین کنند که این موضوع منجر به افزایش کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد.

وی افزود: افزایش کیفیت خودروهای داخلی موجب خواهد شد که خودروهای چینی بخش اصلی تقاضای خود در داخل کشور را از دست داده و جای خود را به خودروهای داخلی بدهند.

زمانی افشار با بیان اینکه اخیرا تعداد مشتریان در بازار خودرو کاهش یافته است، تصریح کرد: با اتفاقات رخ داده در هفتههای اخیر مردم توقع کاهش قیمت خودروها را دارند و همین امر موجب کاهش تعداد مشتریان شده است.