نوکیا

قیمت(تومان)

مدل

۹۶

۱۰۱

۹۵

۱۰۸

۸۸

۱۰۷

۵۸

۱۰۵

۷۵

۱۰۳

۷۸

۱۲۸۰

۷۶

۱۰۰

جی‌ال‌ایکس

قیمت(تومان)

مدل

۹۵

۹۷

۹۰

W۰۰۳

۸۸

۷۲

۹۵

۶۷

۹۰