به گزارش افکارنیوز، در جلسه هفته گذشته کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شد با تسویه نهاده‌های معوقه دامداران به قیمت‌های مصوب سال گذشته و ادامه این روند، قیمت شیر در سال جاری ثابت بماند که قرار است این تصمیم در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار نیز به تصویب برسد.

اما دامداران از این که تاکنون تصمیمی برای تعیین تکلیف آن‌ها گرفته نشده و نهاده‌های معوقه مربوط به پنج ماه گذشته نیز به آن‌ها تحویل داده نشده است انتقاد دارند و معتقدند برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار و تصویب هر گونه تصمیم گیری بدون حضور آن‌ها براساس قانون اعتبار ندارد.

در صورتی که قیمت شیر ثابت بماند و قرار باشد مابه التفاوت افزایش هزینههای تولید دامداران ناشی از افزایش نرخ ارز برای آن ها جبران شود قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۳.۲درصد چربی با بار میکروبی کمتر از صد هزار براساس تفاهم نامه منعقد شده تیر ماه سال جاری، ۱۱۱۰ تومان از دامداران خریداری میشود.