به گزارش افکارنیوز، گذر از گل‌فروشی‌ها فقط این نکته را تداعی می‌کند که اگر بخواهید یک دسته‌گل آبرومندانه بخرید، کمتر از ۵۰ هزار تومان نباید در جیب خود بگذارید.

البته این نکته جای خود را دارد که وقتی وارد گل‌فروشی‌ها می‌شوید و دسته‌گل‌های آماده را انتخاب می‌کنید، قیمت‌های کمتر از ۷۰ هزار تومان در میان دسته‌گل‌ها نمی‌بینید و تزئین‌ها به‌گونه‌ای است که به دلیل تعداد و نوع گل‌هایی که انتخاب شده، قیمت دسته‌گل‌ها را بالا برده است.