به گزارش افکارنیوز، که آخرین مهلت قانونی برای امضاء پیش قرارداد عرصه و اعیان مسکن ویژه تهرانسر ۲۰ آذر ماه سال جاری است.

بنابراین گزارش، تاکنون ٢٢١٥ نفر پیش قرارداد مسکن ویژه تهرانسر را امضاء کرده‌اند و متقاضیانی که تاکنون موفق به امضاء پیش قرارداد نشده‌اند، می‌توانند تا تاریخ ٢ آذر ماه سال جاری اقدام نمایند.

بدیهی است این آخرین مهلت قانونی جهت متقاضیان عزیزی است که تا کنون به هر دلیلی موفق به انعقاد قرارداد نشدهاند و عدم مراجعه در مهلت اعلام شده به منزله انصراف قطعی از ثبت نام تلقی میشود و طبیعتاً پس از این تاریخ کلیه مبالغ پرداختی توسط متقاضیانی که جهت انعقاد قرارداد مراجعه ننمایند، مسترد خواهد شد.