حمید علیخانی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام جزئیات سه سناریوی مرتبط با موضوع نان در زمان اجرای هدفمندی یارانهها، گفت: دولت با بررسی این سه سناریو، سرانجام یکی از این سناریوها را تصویب کرد.

به گزارش مهر، وی افزود: سناریوی اول ادامه وضع موجود با اختصاص سالانه ۴ هزار میلیارد تومان یارانه بود که این سناریو به دلیل انحرافات در دولت رد شد.

معاون وزیر بازرگانی اظهارداشت: سناریوی دوم اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه نان به مصرف کنندگان بود که قرار بود در صورت نهایی شدن این سناریو، مصرف کنندگان خودشان درباره نحوه هزینه کرد آن تصمیم بگیرند. برهمین اساس، با توجه به پیچیده بودن توزیع این مبلغ، دولت با این سناریو نیز مخالفت کرد.

علیخانی گفت: براساس سناریوی سوم که مورد تصویب دولت قرار گرفت، مقرر شد حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از کشاورزان از کل ۴ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه نان جدا شود. برهمین اساس، حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان یارانه به مصرف کنندگان اختصاص می‌‎یابد.

وی اعلام کرد همچنین مقرر شد قیمت جهانی مبنای تعیین قیمت آرد قرار گیرد تا ضمن رفع مشکلات تعرفه‌ای، از ورود و خروج قاچاق آرد و غلات نیز جلوگیری شود.