حمید صافدل گفت: وزیر بازرگانی با ارسال نامه ای از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است تا فهرست کالاهایی که در راستای ماده ۱۶ قانون بهره وری کشاورزی باید مجوز خود برای واردات را از این وزارتخانه دریافت کنند، در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.

به گزارش مهر، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: وزارت جهاد کشاورزی در مورد هر گروه کالایی، باید دسته‌ بندی صدور مجوز و زمان‌ بندی مراجعه و پذیرش ارباب‌ رجوع را به وزارت بازرگانی اعلام کند تا ضمن اعلام عمومی آنها از سوی وزارت بازرگانی، نظارتهای لازم و دقت نظر در گمرکات بر اساس شرایط جدید صورت گیرد.

وی درخصوص برخی اظهار‌نظرها مبنی بر مخالفت وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با واردات برنج، تصریح کرد: اگر این وزارتخانه مخالف واردات برنج است، دلیلی ندارد برای واردات مجوز صادر کند.

صافدل با بیان اینکه با توجه به گذشت دو هفته از زمان ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی، این قانون هم اکنون قابلیت اجرایی شدن را دارد، اظهار داشت: از این پس افرادی که ثبت سفارش آنها در سیستم ثبت می‌شود، باید متعهد شوند مجوز لازم را از وزارت جهادکشاورزی دریافت و هنگام ترخیص به گمرک ارائه کنند، در غیراین صورت نمی توانند واردات قطعی انجام دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که ثبت سفارش‌هایی که پیش از این انجام شده است، آیا مشمول این قانون می‌شود یا خیر؟ اظهار داشت: حقوق مختصری برای واردکنندگان در زمان تغییر قانون دیده شده است که به نظر می‌رسد با توجه به آن، این قانون شامل حال افرادی که ثبت سفارش آنها پیش از زمان اجرای این قانون انجام شده، نمی‌شود.

وزیر بازرگانی با ارسال نامه ای به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدیریت واردات، از آنان خواسته است نسبت به اجرایی شدن این مصوبات، دستورات لازم را صادر کنند.

بر این اساس، به دستگاه‌ها ۱۰ روز فرصت داده شد تا به تعریف شرایط و ضوابط فنی یا اصلاح و بازنگری آنها برای اعمال مدیریت واردات اقدام و نتیجه را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

براساس توافق به عملآمده کلیه دستگاهها باید براساس چارچوب کلی مندرج در ماده ۱۶ قانون بهرهوری کشاورزی و مواد ۳ و ۴ قانون ارتقای کیفی خودرو و افزایش کیفیت محصولات داخلی، به تفکیک کالاها در هر دستگاه بر اساس گروهبندی ضروری، زائد و مضر در راستای مدیریت واردات اقدام کنند.